Napisz w języku programowania Pascal kody źródłowe programów, które realizują następujące zadania:
1. Znalezienie największego wspólnego dzielnika liczb a i b (instrukcja while).
2. Wypisanie wszystkich liczb nieparzystych mniejszych od wczytanej liczby (instrukcja while).
3. Wypisanie w kolejności malejącej wszystkich dzielników wczytanej liczby a (instrukcja repeat).
4. Zamiana wczytanej liczby dziesiętnej na system dwójkowy i wypisanie jej bitów (instrukcja repeat)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T16:13:10+01:00
Ad.1
program MWD;
uses CRT;
var
A,B,NWD,Pom : Integer;
begin
clrscr ;
Write('Podaj 1 liczbe: ');
Readln(a);
Write('Podaj 2ga liczbe: ');
Readln(b);
while a<>b do begin
if A < B then
begin
Pom := A; A := B;
B := Pom;
end;
A := A - B;
end;
NWD := A;
clrscr;
Writeln('NWD tych liczb to: ',a);
readln;
end.

Ad.2

Program qwe;
uses CRT;
var
liczba: integer;
begin
Clrscr;
Writeln('Podaj liczbe: ');
readln(liczba);
liczba := liczba-1;
while liczba <> 0 do begin
if liczba mod 2 <> 0 then write(liczba,', ');
liczba:= liczba-1;
end;
readln;
end.

Ad.3

Program dzielniki;
uses CRT;
var
liczba, i: integer;
begin
Clrscr;
Writeln('Podaj liczbe:');
readln(liczba);
Writeln('Dzielniki tej liczby to:');
writeln;
i := liczba-1;
repeat
if liczba mod i = 0 then write(i,', ');
i := i-1;
until i = 1;
readln;
end.

4 nie dam rady zrobić, w razie jakiś reklamacji pisz na PM.