Odpowiedzi

2010-03-03T21:24:34+01:00
Napoleon Bonaparte był świetnym żołnierzem, wspaniałym dowódcą i genialnym strategiem. W polityce wewnętrznej Francji przeprowadził liczne reformy, które miały doprowadzić do wzmocnienia władzy cesarskiej we Francji, reorganizacji i centralizacji administracji państwowej a także uporządkowania finansów i uzdrowienia waluty oraz zmiany systemu prawnego.
Napoleon był wybitnym wodzem i politykiem. Po zwycięskich wojnach pod jego wpływem znalazło się wiele krajów europejskich. Jego panowanie utrwaliło zdobycze osiągnięte przez burżuazję francuską w wyniku przeobrażeń rewolucyjnych. Był znakomitym organizatorem i jeden z najwybitniejszych wodzów, który odegrał przełomową rolę w rozwoju nowoczesnej sztuki wojskowej. Równocześnie był bezwzględnym despotą, którego ambicje zdobywcze doprowadziły do ruiny własnego dzieła. Napoleon dowiódł, że jeden człowiek, który ma dużą siłę przekonywania innych może bardzo dużo zdziałać. Posiadał on wiele cech charakteru, z których można czerpać przykład. Był człowiekiem pracowitym, zatroskanym o losy swoich najbliższych. Za czasów swego panowania był twórcą nowoczesnej armii dzięki, której podporządkował sobie całą Europę. Uważam jednak, że jego działania skierowane na podbój całej Europy pod swoim panowaniem nie były do końca właściwe. Napoleon Bonaparte był człowiekiem, który wyzwalał narody, mianował marszałków, królów i książąt, wygrywał liczne bitwy, przez 20 lat kształtował historię Europy a także Polski. W pamięci Polaków Napoleon zapisał się jako władca, dzięki któremu po wielu latach zaborów państwo polskie zdołało się odrodzić i jeszcze raz uwierzyć w swoje siły. Nie należy jednak przeceniać jego dobroczynnego wkładu w tworzenie nowej, republikańskiej Europy. Dobrodziejstwa płynące z wyzwolenia chłopów, rządów i państw skrzywdzonych przez inne mocarstwa ?udemokratycznionych? należy zestawić z obciążeniem w postaci zwiększonych podatków i bezlitosnego poboru. Napoleon tworząc Księstwo Warszawskie kierował się wyłącznie względami praktycznymi. Nowo powstałe państwo stało się idealną bazą wypadową dla dalekiej Francji w mającej szybko
nadejść wojnie z Rosją, oraz cennym przedmiotem przetargu politycznego.
Sądzę iż Napoleon Bonaparte był utalentowanym militarnie dowódcą, ale był także człowiekiem cynicznym i okrutnym. Jako władca był dyktatorem choć nie do końca sam tak o sobie mówił. Potrafił wygrywać i walczyć do końca a gdy znajdował się u szczytu potęgi i chwały sam doprowadził do swojej abdykacji.
6 3 6
2010-03-03T21:32:52+01:00
Zwyciezyl bitwy;
-pod Jena, Trafalgar, Ulm
-przejmowal dowodztwo
-prowadzil skuteczne kampanie
-byl dowodztwa legionow polskich
Jednakze pomimo tego wszystkiego, nie jest on do konca uwielbiany, wiele narodowosci wrecz uwaza go za osobe,ktora wyrzadzila wiecej zlego( podczas jego dowdztwa zginelo wiele tys.zolnierzy) nizeli dobrego.
;)
4 2 4
2010-03-03T22:13:37+01:00
Bonaparte zrobił dla europy:
Zwyciezyl bitwy;
-przejmowal dowodztwo
-prowadzil skuteczne kampanie
-byl dowodztwa legionow polskich
Jednakze pomimo tego wszystkiego, nie jest on do konca uwielbiany, wiele narodowosci wrecz uwaza go za osobe,ktora wyrzadzila wiecej zlego
pod Jena, Trafalgar, Ulm6 2 6