Odpowiedz na pytania:
1. Opisz panowanie dynastię Merowingów.
2. W jaki sposób Karolingowie przejęli władze.
3. Opisz zmiany jakie wprowadził Karol Wielki.
4. Kiedy i dlaczego doszło do podziału państwa Franków.

Proszę o jak najszybszą odpowiedź! :D

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T10:59:29+01:00
1.Pierwszym władcą z dynastii Merowingów był Chlodwig ( od 481 do 511r. ne.) jego największym dokonaniem bylo przyjęcie chrztu w 496r. w obrządku rzymskim. Od tej pory Merowingowie bronili chrześcijaństwa. Chlodwig spisał także prawo salickie- zbiór prawa zwyczajowego.Przed śmiercią podzielił państwo na 4 części: Neustria, Austracja, Akwitania i Burgundia.
W tym czasie do wladzy doszli majordomusi, ktorzy sprawowali faktyczną władzę. Ostatnim władcą z dynastii Merowingow, ktory nie pełnil tylko funkcji tytularnej, był Dagobert ( zmarl w 639r.). W latach 639- 751 panowali tzw. krolowie gnuśni, którzy krolami byli tylko tytularnie. Ograniczenie władzy Merowingów spowodowało, że do władzy doszli feudalowie. Ostatnim królem z tej dynastii byl Childeryk III, który został obalony przez Pepina Krótkiego za zgodą papieża Zachariasza.
2.Karolingowie byli początkowo urzędnikami na dworze królewskim- majordomusami. Władza Merowingow jednak slabła i po uzyskaniu zgody papieża Zachariasza Pepin Krotki obalił ostatniego Merowinga i zostal koronowany w 751 r. na wladcę Franków.
3. rozwinał:
- kulture,
- budownictwo ,
-architekture
- nauke ,
- górnictwo ( powstały zupy solne i kopalnie w Bochnii i Wieliczce)
utworzył :
- Akademie Krakowska w 1364 r.
- miasta
- zamki
4.843-870 podział państwa Franków, ponieważ synowie Karola Wielkiego chcieli odziedziczyć po nim część jego państwa, dlatego podzielili je na 3 częsci.