Aby otrzymać kwas siarkowy (IV) należy spalić w tlenie siarkę i powstajaćy SO2 połączyć z wodą.Oblicz mase tlenu konieczną do otrzymania 50g kwasu siarkowego (IV) .


A więc tak Odp.=19,51 g tlenu
Odpowiedź podaje ażeby było wam łatwiej je rozwiązać.
Potrzebuje w pełni rozpisanych obliczeń.
Dodam że zadanie jest z działu Masa molowa , działania opartę na reakcjach.


Daje Max odrazu ,jeśli roziwążesz zad.

2

Odpowiedzi

2010-03-03T21:43:04+01:00
S+O₂->SO₂
SO₂+H₂O-->H₂SO₃

do spalenia jednego mola atomów siarki potrzebny jest 1 mol cząsteczek tlenu, z kolei do 1 mola kwasu jest potrzebny 1 mol tlenku, czyli żeby powstał mol kwasu wystarczy 1 mol tlenu.
MH₂SO₃=2+32+48=82 g/mol
MO₂=32 g/mol
mając 1 mol tlenu można zrobić 1 mol kwasu, czyli mając 32 g tlenu można zrobić 82 g kwasu, więc do wyprodukowania 50 g potrzeba x gramów tlenu
32g ------82g
x --------50g
x=50*32/82=19,51 g
2010-03-03T21:56:48+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
MO=16u
mH2SO3=2*1u+32u+3*16u=82u

S + O2---->SO2
SO2 + H2O--->H2SO3
2*16g tlenu-------82g kwasu
xg tlenu----------50g kwasu
x=32*50/82
x=19,51g tlenu

PROSZĘ BARDZO