(Tworzymy stronę z tłem)
- uruchom edytor plików tekstowych np. Notatnik,
- zapisz plik pod nazwą strona z tlem.html
- wprowadź polecenia <HTML>, <HEAD>, <TITLE>, <BODY>
- dodaj tło i kolor tekstu <body background = ”nazwa obrazka” text = ”yellow”>
- wpisz tytuł strony: <TITLE> Strona z tłem </TILE>
- wpisz temat strony: Podróże po stolicach Europy <H1> (nagłówek 1 stopnia)
Podróże po stolicach Europy <H2>(nagłówek 2 stopnia)
- wprowadź trzy zdania o tym, co na tej stronie będzie. Każde zdanie wpisz w oddzielnej linii.
- sformatuj tekst na stronie wykorzystując tagi:
<B>, <U>, <I>, <FONT COLOR = ”kolor”>, <FONT SIZE = +X>, <BR>, <P>, <CENTER>,
<LEFT>, <RIGHT>
- obejrzyj w przeglądarce swoją stronę
- wyświetl kod źródłowy
- zamień plik gif na duże zdjęcie w formacie gif lub jpeg

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T09:52:45+01:00
<html>
<title>Strona z tłem</title>
<body background = "wieza.jpg" text = "yellow">
<center>
<h1>Podróże po stolicach Europy</h1>
<h2>Podróże po stolicach Europy</h2>
<FONT COLOR = "red", SIZE = +2>
<p><br>Na tej stronie znajdą się ciekawe historie opowiedziane przez ludzi, którzy zwiedzali <b>Europe</b>.</br></p>
<p align="right"><br><u>Galerie zdjęć pomogą przybliżyć miejsca odwiedzane przez turystów.</u></br>
<p align="left"><br><i>Na stronie znajdą się także oferty biur podróży z atrakcyjnymi upustami.</i></br></p>
</font>
</center>
</body>
</html>