1. Oblicz ile cząsteczek wodoru potrzeba do utwardzenia 150 cząsteczek tłuszczu nienasyconego-trioleinianu glicerolu. Napisz odpowiednie równanie reakcji.
2. Ułóż równania reakcji hydrolizy: a) dioleinianu palmitynianu glicerolu b) oleinianu palmitynianu stearynianu glicerolu
3. Napisz równania reakcji chemicznych zachodzących podczas przemiany tłuszczów w organizmie człowieka (hydroliza tłuszczów, a następnie utlenianie otrzymanych kwasów tłuszczowych), jeśli zjedzony tłuszcz zawierał dwie grupy alkilowe kwasu palmitynowego i jedną grupę alkilową kwasu stearynowego.


Z góry dziękuje :D

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T23:13:35+01:00
1. Oblicz ile cząsteczek wodoru potrzeba do utwardzenia 150 cząsteczek tłuszczu nienasyconego-trioleinianu glicerolu. Napisz odpowiednie równanie reakcji.
(C₁₇H₃₃COO)₃C₃H₅ + 3 H₂ = (C₁₇H₃₅COO)₃C₃H₅
stosunek 1:3 [C₁₇H₃₃COO)₃C₃H₅: H₂]

150(C₁₇H₃₃COO)₃C₃H₅ + 450 H₂ = 150(C₁₇H₃₅COO)₃C₃H₅
Odp. Do utwardzenia 150 cząsteczek tłuszczu nienasyconego
- trioleinianu glicerolu potrzeba 450 cząsteczek wodoru.

2. Ułóż równania reakcji hydrolizy: a) dioleinianu palmitynianu glicerolu b) oleinianu palmitynianu stearynianu glicerolu
2a
CH₂-O-C(O)C₁₇H₃₃.............CH₂-OH
I..................................I
CH-O-C(O)C₁₇H₃₃ + 3H₂O--->CH-OH +2C₁₇H₃₃COOH + C₁₅H₃₁COOH
I.................................I
CH₂-O-C(O)C₁₅H₃₁...........CH₂-OH

2b
CH₂-O-C(O)C₁₇H₃₃.............CH₂-OH
I..................................I
CH-O-C(O)C₁₅H₃₁ + 3H₂O--->CH-OH +C₁₇H₃₃COOH + C₁₅H₃₁COOH
I.................................I.....................+ C₁₇H₃₅COOH
CH₂-O-C(O)C₁₇H₃₅...........CH₂-OH