Krótko odpowiedz na pytania.

1. W jakiej strukturze komórkowej występuje DNA?
2. Jak nazwiemy podstawową jednostkę budującą DNA
3. Z jakich elementów zbudowane jest DNA
4. Czym różnią się między sobą nukleotydy
5. Na czym poleka zasada komplementarności
6. Co to jest kod genetyczny
7. Co to jest kodon
8. Dlaczego kod genetyczny jest uniwersalmy
9. W jakiej postaci występuje DNA
10. Gdzie zlokalizowane są geny
11. Jak ułożone są geny na chromosomach
12. Co to jest genotyp
13. Podaj pierwsze prawp Mendla
14. Co to są chromatyny
15. Ile chromosomów zawiera kazda gameta
16. Co to jest replikacja
17. Jak zbudowane jest jądro komorkowe?
18. Kiedy rodzi się chłopiec a kiedy dziewczynka
19. Wyjaśnij dlaczego bliźnięta jednojajowe muszą być tej samej płci a dwujajowe mogą, ale nie muszą być jednopłciowe

2

Odpowiedzi

2010-03-03T21:59:16+01:00
Ad. 1 Występuje w jądrze komórkowym
ad. 2 Nukleotyd
ad. 3 Reszta kwasu fosforowego, cukier deoksyroboza, jedna z zasad azotowych( adenina, tymina, cytozyna lub guanina)
ad. 4 Zasadą azotową
ad. 5 Na tym, że do guaniny zawsze przyłacza się cytozyna, a do adeniny tymina.
ad. 6 Zapisana informacja genetyczna w cząsteczkach DNA
ad. 7 Są to trzy nukleotydy kodujące jeden aminokwas
ad. 8 Bo wszystkie organizmy żywe mają go tak samo zbudowanego
ad. 9 W postaci podwójnej prawoskrętnej helisy
ad. 10 W DNA
ad. 11
ad. 12 Jest to zbiór wszystkich genów
ad. 13 Każda gameta posiada jeden allel z pary gamet.
ad. 14 Substancja znajdująca się w jądrze komórkowym zbudowana min. z DNA I RNA
ad. 15 Haploidalną ilość
ad. 16 Jest to powielanie materiału genetycznego
ad. 17 Z błony jądrowej, jąderka, rybosomów, porów jądrowych,
ad. 18 Chłopiec, gdy XY, dziewczynka XX
ad, 19
2 5 2
2010-03-03T22:08:36+01:00
Ad 1) w jądrze komórkowym
ad 2) kwas deoksyrybonukleinowy
ad 3)
ad 4) są 4 rodzaje nukleotydów.. możliwa jest tak duża ilość różnych kombinacji kolejności nukleotydów nici
ad 5) reguła, która mówi, że cytozyna łączy się tylko z guaniną
ad 6) zapis informacji genetycznej w cząsteczkach DNA
ad 7) odcinek DNA złożony z trzech nukleotydów, określa rodzaj i miejsce aminokwasu w strukturze białka
ad 8) ponieważ każda komórka potomna zostając właścicielem szyfru, który nazywamy kodem genetycznym otrzymuje kopie kwasu nukleinowego
ad 9) w postaci dwuch nici skręconych wokół siebie
ad 10)
ad 11)
ad 12) zespół wszystkich genów w komórce danego osobnika
ad 13)w gametach znajduje się zawsze 1 gen danej pary
ad 14) materiał genetyczny
ad 15) 23 typy chromosomow (22 pary tworzą chromosomy identyczne)
ad 16) to powielanie materiału genetycznego zawartego w DNA
ad 17) jąderko, otoczka jądrowa, pory jądrowe, rybosomy, kariolimfa, chromatyna
ad 18) jeżeli para chromosomów płciowych różni się między sobą to będzie chłopiec (XY) a jeśli są takie same to dziewczynka (XX)
ad 19) ponieważ w jednojajowych komórka dzieli sie na dwie jednakowe a w dwujajowych na dwie rozne od siebie komorki jajowe
1 5 1