Pieszy szedł z prędkością 1,5 km w ciągu pół godziny. Z jaką
szedł prędkością?

Kombajn w ciągu 5 minut pokonuje odległość 100 m . Jaką jest jego prędkość?

Pies w ciągu 12 sekund przebiegł 150 m. Z jaką prędkością biegł ten pies?

Samochód przejechał pierwsze 150 km podróży w czasie 2 godzin, następne 50 km w czasie ½ godziny. Z jaką średnią prędkością pokonał cały dystans?

Tylko prosze wszystkie zadania po zgłaszam spam!

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T21:42:43+01:00
Zadanie 1
s= 1,5km
t = 30min = 0,5h
V=s/t
V=1,5/0,5
V= 3km/h

zadanie2
t = 5min = 300s
s=100m
V=?
V= 100/300
V= 1/3 m/s

zadanie 3
t= 12s
s = 150m
V= 150/12
V= 12,5 m/s
1 5 1
2010-03-03T21:51:15+01:00
1. Pieszy szedł z prędkością 1,5 km w ciągu pół godziny. Z jaką
szedł prędkością?

1,5 km -> 0,5h
x km - > 1h

x = 1,5 : 0,5
x = 3

odp. Szedł z predkoscia 3km/h

2. Kombajn w ciągu 5 minut pokonuje odległość 100 m . Jaką jest jego prędkość?

5 minut -> 100m
60 minut -> x m

x = 6000 : 5
x = 1200 m

1200m -> 1,2 km

odp. Predkosc wynosi 1,2 km/h

3. Pies w ciągu 12 sekund przebiegł 150 m. Z jaką prędkością biegł ten pies?

12s -> 150m

na minute :
12s -> 150m
60s -> x m

x = (60*150) : 12
x = 9000 : 12
x = 750

750 m/min

na godzine :
1 min -> 750m
60 min -> x m

x = 60*750 = 45000

45000m -> 45 km

odp. Pies biegł z predkoscia 45km/h

4. Samochód przejechał pierwsze 150 km podróży w czasie 2 godzin, następne 50 km w czasie ½ godziny. Z jaką średnią prędkością pokonał cały dystans?

150km/2h
50km/0,5h

200km/2,5h
80km/h

odp. srednia predkosc wynosiła 80km/h