Zad2w 800g wody rozpuszczono 200g soli . stężenie tego roztworu wynosi .
zad3woda to jeden z bardzo ważnych substancji potrzebnych do życia. można ona występować
a tylko w stanie ciekłym
b tylko w stanie stałym
c tylko w stanie gazowym
d we wszystkich stanach skupienia
zad4 w jakich warunkach woda ulega rozkładowi na tlen i wodór
a pod wpływem prądu elektrycznego
b w temperaturze od +4do 0 stopni celcjusza
zad 5 podczas gotowania wody wyparowało 3% jej początkowej masy napisz wzór pozwaliający obliczyć masę przegotowanej wody proszę szybko

2

Odpowiedzi

2010-03-03T21:48:40+01:00
2.
mr=200+800=1000g
ms=200g
Cp=ms/mr *100%=200/1000 *100%=20%
3d
jako woda lód i para wodna

4a, zjawisko elektrolizy
5
masa uciekająca=3%masy początkowej
ta masa co została(masa przegotowanej wody)[mz]=masa początkowa[100%m]-3%masy początkowej[3%m], czyli
mz=100%m-3%m
mz=97%m
2010-03-03T21:58:24+01:00
Zad.2
mw=800[g];
ms=200[g];
Cp=?
Cp=(200*100%)/1000=20000/1000=20%.
Zad.2
Odp.d)-we wszystkich stanach skupienia.
Zad.4
Pod wpływem prądu elektrycznego.
Zad.5;
Masa wody przygotowanej wynosi 103%=10,3.