REGIONY ROLNICZE ŚWIATA
OPISAĆ:
- struktura upraw
-warunki społeczno-ekonomiczne
-warunki środowiskowe i geograficzne

1) europa zachodnia
2) basen morza śródziemnego
3) równiny centralne i wlk. równiny preri Ameryki Płn.
4) Ameryka płd. ( wyżyna brazylijska)
5) nizina chińska, nizina gangesu, mezopotami

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-05T16:51:53+01:00
Europa Zachodnia: obszary o nizinnym ukształtowaniu położone są w zasięgu oddziaływania klimatów morskich strefy umiarkowanej, dominują średnio żyzne gleby brunatne.
wysoki poziom rozwoju gospodarczego,duże nakłady kapitału na rozwój rolnictwa sprzyjaja intensyfikacji produkcji rolnej, obszary odznaczaja sie niewielkim stopniem zatrudniania w rolnictwie, dużą mechanizacją i chemizacją rolnictwa.
najważniejsza roślin uprawna to pszenica,hoduje się bydło i trzodę chlew

basen Morza Śródziemnego: klimat podzwrotnikowy śródziemnomorski, średnio żyzna gleby cynamonowe,
duże nakłady kapitału, wysoka mechanizacja i chemizacja,
uprawa pszenicy,buraka cukrowego,winorośli,hoduje sie owce i kozy

Równiny centralne - klimat umiarkowany, żyzne gleby czarnoziemy,
wysoki poziom rozwoju gospodarczego,wysoka mechanizacja rolnictwa,
uprawa kukurydzy,pszenicy,soi,chów bydła na łąkach i pastwiskach

Wyżyna Brazylijska: klimat zwrotnikowy i podzwrotnikowy, gleby żółtoziemy i czerwonoziemy
niewielka mechanizacja,zróżnicowanie wielkości gospodarstw,duża towarowość
chów bydła i owiec,uprawa kukurydzy,pszenicy,soi

Nizina Chińska, Gangesu, Mezopotamii: obszary różnych stref klimatycznych, żyzne gleby brunatne, mady rzeczne,żółtoziemy
duże nakłady pracy ludzkiej,małe gospodarstwa o niewielkim stopniu mechanizacji
uprawa ryżu,pszenicy,kukurydzy, bataty,ziemniaki, plantacje herbaty i tytoniu,hodowla trzody chlewnej i bydła.

1 1 1