Oblicz obiętość i pole powierzchni stożka otrzymanego w wyniku obrotu:
a) trójkąta prostokątnego o przyprostokątnych 3 i 6 wokół krótszej przyprostokątnej

b) trójkąta równobocznego 12 wokół wysokości

c)trójkąta równoramiennego prostokątnego o przyprostokątnej długości 5 wokół wysokości poprowadzonej z wierzchołka kąta prostego

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T07:42:07+01:00
A) V= πr^2 / 3 * h
V= π 12 * 3 = 36

3^2+6^2=l^2
l^2=45
l=3√5

Pc=πr^2+πrl
pc=π36 + π6 * 3√5
pc=36π + 18 √5

b) a=12
h= a√3/2
h=6√3
r= 6
V=πr^2 / 3 * h
V=π6^/3 *6√3
V=12* 6√3
V=72√3

c) 5^2+5^2=x^2
x= 5√2
5√2/2^2 +5^=h^2
h=5√2

V= πr^2 / 3 * h
v=25/3 * 5√2
v= 50√6

pc=πr^2+πrl
pc=25 + 12.5