Do napisania mam dialog pomiedzy dwoma osobami:
*pierwsza osoba to uczen proszący o wycieczke
*druga osoba to dyrektor , ktory z poczatku nie zgadza sie ...
*po dlugich przekonaniach ucznia dyrektor zgadza sie pod pewnymi warunkami .
*dialog ma byc dlugi i ambitny


Pilne na dzisiaj :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T22:04:20+01:00
-Good morning, Mr. Director-
-Welcome Matthew what brings you?
-On behalf of the class would like to ask for permission for a trip to Bałtów
-But why do you want to go there?
-We want to know the history of dinosaurs
-Unfortunately I do not have time to take care of this can sometimes
-But Lord, we will have a director on the biology of dinosaurs
-Sun Matthew did not convince me
-Whole class agreed. Have even collected money.
-Oh well. then when you want to go?
-In two weeks.
-That's me il get all things
-Thank you sir. Bye
-Bye Matthew.


tłumaczenie
-Dzień dobry Panie Dyrektorze
- Witaj Mateusz co cię sprowadza?
- w imieniu klasy chciałbym prosić o zgodę na wycieczkę do Bałtowa
-Ale dlaczego chcielibyście tam jechać?
-Chcemy poznać historie dinozaurów
- Niestety nie mam czasu się tym zająć może kiedy indziej
- Ale Panie dyrektorze my będziemy mieć na biologi o dinozaurach
- Nie Mateusz nie przekonasz mnie
- Cała klasa się zgodziła. Już nawet zebraliśmy pieniądze .
- No dobrze . to kiedy chcecie jechać ?
- Za dwa tygodnie .
- To ja załatwię wszystkie sprawy
- Dziękujemy Panie dyrektorze . Do widzenia
- Do widzenia Mateusz.