Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T23:03:32+01:00
Zad.1
oblicz ile gramów substancji znajduje się w 200 g roztworu o stężeniu proc. =12%?

ms=?
mr=200g
cp=12% cp=(ms/mr)*100%
po przeształceniu wzor
ms=(cp*mr)/100%
ms=(12%*200)/100%
ms=24g tyle gram subst sie znajduje w 200 g roztworu o stężeniu proc. =12%.


zad.2
oblicz ile gramów substancji znajduje się w 20 cm3 roztworu o Cp = 25% i d= 0,8 g/cm3?

ms=?
V=20cm3
d=0,8 g/cm3
cp=25%
najpierw obliczamy mase rztworu ze wzoru

mr= V/d
mr=20 cm3 * 0,8g/cm3
mr=16g

korzystamy ze wzoru na cp

cp=(ms/mr)*100%

po przeształceniu wzor
ms=(cp*mr)/100%
ms=(25%*16g)/100%
ms=4g tyle gram subst sie znajduje w 20 cm3 roztworu o Cp = 25% i d= 0,8 g/cm3