Proszę o obliczenie:
10. Oblicz ile gramów roztworu 96% i ile gramów roztworu 15% należy zmieszać aby otrzymać 500g roztworu 50%.
11. Oblicz rozpuszczalność substancji wiedząc, że do nasycenia 158g roztworu zużyto 23g tej substancji.
12. Ile gramów substancji należy rozpuścić w 180g wody aby otrzymać roztwór 10%?
13. Zmieszano z sobą 2 roztwory tej samej substancji: 100g 5% roztworu i 70g roztworu 1%. Jakie jest stężenie powstałego w ten sposób roztworu?

Daje naj!!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T00:25:56+01:00


12. Ile gramów substancji należy rozpuścić w 180g wody aby otrzymać 10% roztwór?

stezenie 10% oznacza ze ms=10g, mr=100g, mrozp=mr-ms=90g


układamy proporcje
ms do mrozp
1) zgodnie ze stęzeniem
2) zgodnie z tescią zadania
10g subst - 90g rozp
x g sbst - 180g rozp

x= (180g*10g)/90g
x= 20g odp. tyle gram subst należy rozpuscic w 180g wody aby otrzymac roztwór 10%

11. Oblicz rozpuszczalność substancji wiedząc, że do nasycenia 158g roztworu zużyto 23g tej substancji.

z def rozpuszczalnosci jest to masa subst rozpuszczona w 100g wody
R=ms/mrozp *100g
z tresci zadania mr=158g, m=23g
nalezy najpierw obliczyc mase rozpuszczalnika
mrozp=mr-ms
mrozp=158g-23g=135g
podstawiamy do wzoru na R
R=ms/mrozp *100g
R=(23/135) *100g =17,04g
rozpuszczalnosc wynosi 17,04g subst na 100g wody


13. Zmieszano z sobą 2 roztwory tej samej substancji: 100g 5% roztworu i 70g roztworu 1%. Jakie jest stężenie powstałego w ten sposób roztworu?
100g* 5% + 70g * 1% = x * (100g+70g)
x=570/170 %
x=3,35%10. Oblicz ile gramów roztworu 96% i ile gramów roztworu 15% należy zmieszać aby otrzymać 500g roztworu 50%.
m1=x
m2=500g-x
m1* 96% + m2 * 15% = 500g * 50%
x* 96% + (500-x)* 15% = 500g * 50%
96x +7500 -15x =25000
81x=17500/81
x=216,05g

m1=216,05g roztworu 96%
m2=500g-216,05g=283,95g roztworu 15%

powodzenia:)