1. Które z poniższych zadań jets prawdziwe ?
a ) w cząsteczkach alkenów między atomami węgla występują tylko wiązania podwójne
b ) w cząsteczkach alkenów między atomami węgla występuje jedno wiązanie podwójne
c ) w cząsteczkach alkinów między atomami węgla występują tylko wiązania pojedyńcze
d )w cząsteczkach alkanów między atomami węgla występuje jedno wiązanie pojedyńcze

2.Jeżeli produktami spalanie węglowodoru są sadza i woda to zaszło reakcja :
a ) spalania całkowitego
b ) półspalania
c ) spalania niecałkowitego
d ) produkty spalania nie świadczą o rodzaju reakcji spalania

3. Dlaczego acetylen jest stosowany to cięcia i spawania metali ?

Szybko proszę o odpowiedź

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T22:21:52+01:00
1.Wszystkie alkeny zawierają jedno wiązanie podwójne zatem odpowiedź b) np:

eten H2C=CH2, pent-1-en H2C=CH-CH2-CH2-CH3

2. Jeżeli produktami spalania są sadza i woda to zaszła reakcja niepełnego spalania czyli odpowiedź c) np:

CH4 + O2 ----> C + 2H2O (C - to węgiel w postaci sadzy)

3. Acetylen jest stosowany do cięcia i spawania metali, ponieważ acetylen w mieszaninie z tlenem spala się płomieniem o temperaturze 3100 st C., bez trudności więc topi np. stal o temperaturze topnienia ok. 1600 stC.