Proszę o pomoc w zadaniu z matematyki. mam temat trójkąty o kątach 45,45,90 stopni i 30,60,90 stopni. ogólnie pitagorasa i przekątna kwadratu i wysokość trójkąta równobocznego rozumiem i dostaję dobre oceny, ale tego tematu za chiny nie mogę zrozumieć -_- mam nadzieję, że mi pomożecie.
załączam zdjęcie zadania. proszę napisać obliczenia, bo pani będzie się czepiała.
chodzi o zadanie drugie (zaznaczone na czerwono)

3

Odpowiedzi

2010-03-03T22:22:05+01:00
A) a = 2 × 2 = 4
2² + b² = 4 ²
4 + b² = 16
b² = 16 - 4
b² = 12 = 2 √3

b) c = ½ × 5
c = 2,5
c² + d² = 25
6,25 + d² = 25
d² = 18, 75 = 2,5 √3

c) f = 2 e
e² + (6√3)² = f²
e² + 108 = 4e²
- 3e² = 108 / : (-3)
e² = - 36
e = √-36
e = 6
f = 2 x 6
f = 12


d) g = 6
3² + h² = 6²
9 + h² = 36
h² = 27
h = 3√3

e) a = ½ x 7
a = 3,5
a² + b² = 7²
12,25 + b² = 49
b² = 36, 75
b = 3,5 √3

f) c = 8
4² + d² = 8²
d² = 48
d = 4√3

h) h = 2g
g² + (√3)² = h²
g² +3 = 4g²
- 3g² = -3 /:(-3)
g² = 1
g = 1
h= 1x2
h = 2
2010-03-03T22:22:17+01:00
A)

1.
a^ =b^+ 2^
a= 2*2=4
4^ = b^ + 4
16 - 4 = b^
b= pierw z 12= 2 pierw z 3

2. 5= 2c
5^ = 2,5 ^ + d ^
25- 6,25 = d^
d^ = 18,75

3.
f=2e
(2e)^ = e^ + 6 pier z 3 do ^
4e^=e^ + 108
3e^= 108 /:3
e^ = 36
e=6
f=12

4. g= 6
6^ = 3^ + h^
36= 9 + h^
h^=25
h=5

b)

1. b = 3 i 1/2
7^= 3,5^+ a^
49= 12,25 +a^
a^ = 36,75
a= ok 6

2. 4= 1/2c
c=8
8^ = 4^ + d^
64 - 16= d^
d^ = 48
d= ok 7

3. f=4

64=16 + e^
e^ = ok 7

4. g= 1/2 pierw z 3
a co dalej nie wiem
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T23:04:27+01:00
2.

a)

a = 2
a√3 = 2√3 b= 2√3
2a = 4 a = 4

b)

a = 2.5 c = 2.5
2a = 5
a√3 = 2.5√3 d = 2.5√3

c)

a√3 = 6√3
a = 6 e = 6
2a = 12 f = 12

d)

a = 3
a√3 = 3√3 h = 3√3
2a = 6 g = 6

e)

a = 3.5
2a = 7
a√3 = 3.5√3 b = 3.5√3

f)

a = 4
2a = 8 c = 8
a√3 = 4√3 d = 4√3

g)

2a = 8
a = 4 f = 4
a√3 = 4√3 e = 4√3

h)

a√3 = √3
a = 1 g = 1
2a = 2 h = 2


Zadanie robione na lekcji więc wszystko na pewno dobrze.