Wykonaj mnożenie:
a)2•(a+b)
b)2x•(x²-x+1)
c)-5x•(3x+y+2)
d)(x-2y+z)•3
e)2a•(3a-2b+c)
f)a²b²•(a²-b²+1)
g)-2a•(a²+b-4)
h)1,3x•(x²-x+1)

Wykonaj mnożeniei przeprowadź redukcję wyrazów podobnych:
a)2(3a+4b)+5(a+2b)
b)a(a+2b)-b(2a+b)
c)25(4a+12b)-15(6a-8b)
d)3a(17a-11b)+a(14a+34b)
e)x(3x-4)-4(x²-5x)
f)x(y+z)-y(z-x)
g)3(a+b)+5(a-b)-2(4a-b)
h)x(y-2z)-y(3x+z)+z(x-4y)

3

Odpowiedzi

2010-03-03T22:11:44+01:00
Wykonaj mnożenie:
a)2•(a+b)=2a+2b
b)2x•(x²-x+1)=2x³-2x²=2x
c)-5x•(3x+y+2)=-15x²-5xy-10x
d)(x-2y_z)•3=3x-6y-3z
e)2a•(3a-2b+c)=6a²-6ab+2ac
f)a²b²•(a²-b²+1)=a⁴b²-a²b⁴+a²b²
g)-2a•(a²+b-4)=-2a³-2ab+8a
h)1,3x•(x²-x+1)=1,3x³-1,3x²=1,3

Wykonaj mnożeniei przeprowadź redukcję wyrazów podobnych:
a)2(3a+4b)+5(a+2b)=6a+8b+5a+10b=11a+18b
b)a(a+2b)-b(2a+b)=a²+2ab-2ab-b²=a²+b²
c)25(4a+12b)-15(6a-8b)=100a+300b-90a+120b=10a+420b
d)3a(17a-11b)+a(14a+34b)=65a²-33b+34ab
e)x(3x-4)-4(x²-5x)=-x²+16x
f)x(y+z)-y(z-x)=2xy-xz-yz
g)3(a+b)+5(a-b)-2(4a-b)=0
h)x(y-2z)-y(3x+z)+z(x-4y)=-2xy-xz-5yz
2010-03-03T22:13:07+01:00
Wykonaj mnożenie:
a)2•(a+b)= 2ab
b)2x•(x²-x+1)=2x³-2x²+2x
c)-5x•(3x+y+2)= -15x²-5xy-10x
d)(x-2y_z)•3= 3x-6y-3z
e)2a•(3a-2b+c) = 6a²-4ab+2ac
f)a²b²•(a²-b²+1)= a⁴b²-a²b⁴+a²b²
g)-2a•(a²+b-4)= -2a³-2ab+8a
h)1,3x•(x²-x+1)=1,3x³-1,3x²+1,3xWykonaj mnożenie przeprowadź redukcję wyrazów podobnych:
a)2(3a+4b)+5(a+2b)= 6a+8b+5a+10b=11a+18b
b)a(a+2b)-b(2a+b)=a²+2ab-2ab-b²=a²-b²
c)25(4a+12b)-15(6a-8b)= 100a+300b-90a+120b=10a+420b
d)3a(17a-11b)+a(14a+34b)= 51a²-33ab+14a²+34ab=65a²+3ab
e)x(3x-4)-4(x²-5x)= 3x²-4x-4x²+20x=-x²+16x
f)x(y+z)-y(z-x)= xy+xz-yz+xy=2xy+xz-yz
g)3(a+b)+5(a-b)-2(4a-b)=3a+3b+5a-5b-8a+2b=0
h)x(y-2z)-y(3x+z)+z(x-4y) =xy-2xz-3xy-yz+zx-4yz=-2xy-5yz-zx
2010-03-03T22:22:41+01:00
Wykonaj mnożenie:
a)2•(a+b)=2a+2b
b)2x•(x²-x+1)=2x³-2x²+2x
c)-5x•(3x+y+2)=-15x²-5xy-10x
d)(x-2y+z)•3=3x-6y+3z
e)2a•(3a-2b+c)=6a²-4ab+2ac
f)a²b²•(a²-b²+1)=a⁴b²-a²b⁴+a²b²
g)-2a•(a²+b-4)=-2a³-2ab+8a
h)1,3x•(x²-x+1)=1,3x³-1,3x²=1,3

Wykonaj mnożenie przeprowadź redukcję wyrazów podobnych:
a)2(3a+4b)+5(a+2b)=6a+8b+5a+10b=11a+16b
b)a(a+2b)-b(2a+b)=a²+2ab-2ab-b²=a²-b²
c)25(4a+12b)-15(6a-8b)=100a+300b-90a+120b=10a+420b
d)3a(17a-11b)+a(14a+34b)=51a²-33ab+14a²+34ab=65a²+ab
e)x(3x-4)-4(x²-5x)=3x²-4x-4x²-20x=-x²-24x
f)x(y+z)-y(z-x)=xy+xz-yz-yx
g)3(a+b)+5(a-b)-2(4a-b)=3a+3b+5a-5b=8a-2b
h)x(y-2z)-y(3x+z)+z(x-4y) =xy-2xz-3xy-yz+zx-4yz=-2xy+3xz-yz+zx