Odpowiedzi

2010-03-03T22:31:51+01:00
2.
H₁=30cm
r₁=5cm
H₂=3cm
r₂=1cm

V=⅓π × r² × H
V=⅓π × 5² × 30
V=⅓π × 25 × 30
V=250πcm³

V₂=⅓π × r₂² × H
V₂=⅓π × 1² × 3
V₂=1πcm³

V₁:V₂=
=250πcm³:1πcm³=
=250

Odp. D

3.
Obliczam Pole Stozka:
Z tw. Pitagorasa:
4²+3²=l²
l=5
(dalej ci zeskanowalem)