1. dany jest trójkąt ABC o trzech bokach rożnej długości. Które ze zdań nie opisuje tego samego punktu P co trzy pozostałe zdania?
a) odległości punktu P od wierzchołków trójkąta ABC są równe
b) Punkt P jest środkiem okręgu opisanego na trójkącie ABC
c) punkt P jest punktem przecięcia symetralnych boków trójkąta ABC
d) odległości punktu P od boków trójkąta ABC są równe

2. Kąt miedzy dwiema stycznymi na okręgu ma miarę 50 °. ile wynosi kąt między promieniami tego okręgu poprowadzonymi do obu punktów styczności?

4. Kąt wewnętrzny wielokąta foremnego ma miarę 160 °. Jak nazywa się ten wielokąt?


proszę o pomoc, pilnie potrzebna :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T08:49:50+01:00
1. d)
2. 180 st - 50 st = 130st
3. Wzór:
Kąt = 180 st - 360 st/ liczba boków

=> liczba boków = 18
5 5 5