1. Zapisz w prostszej postaci:

a) 7x² - 4x - 6x² + 4 - x² + 5x=
b) -2(3a - 2b) - 4a(2 - 3a +2b)=
c) (4 - x)(2x+5) - 4=
d) (4- 2x)(3x- 3) - 2x(3x +1)=

2. Hurtownia odziezy zakupila 12 jednakowych zimowych plaszczy i 1 jednakowych kurtek za laczna kwote 13 500 zl. Plaszcz byl o 180 zł drozszy niz kurtka. Oblicz cene zakupu przez hurtownie plaszcza oraz cene zakup kurtki. Zapisz wszystkie obliczenia

2

Odpowiedzi

2010-03-03T22:22:55+01:00
A) 7x² - 4x - 6x² + 4 - x² + 5x=x+4
b) -2(3a - 2b) - 4a(2 - 3a +2b)=-6a+4b-8a+12a²-8ab= -2a+4b+12a²-8ab
c) (4 - x)(2x+5) - 4=8x+20-2x²-5x-4= 4x+16-2x²
d) (4- 2x)(3x- 3) - 2x(3x +1)=12x-12-6x²-6x-6x²-2x= 4x-12-12x²

2. Hurtownia odzieży zakupiła 12 jednakowych zimowych płaszczy i 15 jednakowych kurtek za łączną kwotę 13 500 zł. Płaszcz był o 180zł droższy niż kurtka.
Oblicz cenę zakupu przez hurtownię płaszcza oraz cenę zakupu kurtki.

Tutaj nam będzie potrzebny uklad równań.

x- ilość plaszczy
y-ilość kurtek


12x+15y=13500
x=y+180

12y + 15y + 2160 = 13500
x = y + 180

27y=11340
x = y + 180

x=600
y=420

4 5 4
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T22:23:54+01:00
1.
a) x + 4
b) -6a + 4b - 8a + 12a² - 8ab = 12a² - 14a + 4b - 8ab
c) 8x + 20 - 2x² - 5x - 4 = -2x² + 3x - 4
d) 12x - 12 - 6x² + 6x - 6x² - 2x = -12x² + 16x - 12

2.
x - płaszcz
y - kurtka

12x + y = 13.500 zł
x = 180 + y

12 (180 + y) = 13.500
x = 180 + y

2.160 + 12y = 13.500
x = 180 + y

12y = 13.500 - 2.160
x = 180 + y

12y = 11.340
x = 180 + y

y = 945
x = 180 + 945

y = 945
x = 1125

Odp. Kurtki kupiono za 945 zł, a płaszcz za 1125 zł.