Tutaj takich kilka zadań z informatyki ;] Będę baardzo wdzięczna za ich rozwiązanie ! Z góry dziękuję ;*

Zadanie 1

Jaka ilość informacji jest zawarta w kolorowej ikonie o 16 kolorach, mającej wymiar 16 na 16 pikseli?
a) 512 bajtów
b) 512 bitów
c) 128 bitów
d) 128 bajtów

Zadanie 2

Zamień na milimetry:
8,3 cm
25 cm
26,08 cm
8,3253 cm
16 km

zamień na centymetry:
1,2 m
8,352 m
29 mm
0,03 mm
62,05 m
zamień na metry:
83289 mm
532,8 cm
500,02 cm
2,53 km
13,09 km
zamień na kilometry:
73820 m
950,2 m
33000,5 m
280,3 m
30000cm


Zadanie 3

Która z liczb jest reprezentacją binarną dziesiętnej liczby 9876543210?
a) 1001001001011101110101100010000111
b) 1001001100101100000001011011101010
c) 1000000010110111010101001001100101
d) 1010100110010110001000010110111101

Zadanie 4

Pasją Filipa są komputery. Filip, wie, że elementarną jednostką informacji jest bit. Jeden bit informacji jest kodowany jedną z dwóch wartości 0 lub 1. Dwóm bitom odpowiadają cztery możliwości: 00, 01, 10, 11. Ile możliwości odpowiada trzem bitom?
a) 2
b) 4
c) 6
d) 8

Zadanie 5

Do pracowni komputerowej zakupiono 8 nowych monitorów i 6 drukarek za łączną kwotę 9400 zł. Drukarka była o 300 zł tańsza niż monitor. Cenę monitora można obliczyć, rozwiązując równanie:
a) 8x + 6(x + 300) = 9400
b) 8x + 6(x - 300) = 9400
c) 8(x - 300) + 6x = 9400
d) 8(x + 300) + 6(x - 300) = 9400

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T22:50:02+01:00
ŁoŁ. xd
Dużooo.
Zad.1 nie jestem pewna, ale stawiam na b)
Zad.2
8,3 cm=83mm
25 cm=250mm
26,08 cm= 260,8mm
8,3253 cm=83,253mm
16 km=16 000m=1 600 000cm= 16 000 000mm
zamień na centymetry:
1,2 m=1 200cm
8,352 m=835,2cm
29 mm=2,6cm
0,03 mm=0,3cm
62,05 m=6205cm
zamień na metry:
83289 mm=8328,9cm=83,289m
532,8 cm=5,328m
500,02 cm=5,0002m
2,53 km=2530m
13,09 km=13090m
zamień na kilometry:
73820 m=73,820km
950,2 m=0,9502km
33000,5 m=33,0005km
280,3 m=0,2803km
30000cm=30m=0,03km
Zadanie 3
b?
Zadanie 4
d) ;)
Zadanie 5
b) x]
4 2 4