1. Oblicz objętość i pole powierzchni kuli
a) o promieniu 3
b) O promieniu 4√2
c) o średnicy 12
d. o średnicy 4√3
2. Oblicz promień kuli.
a. o polu powierzchni 100 π cm²
b. o powierzchni 1m ²
c. o objętości 288 π cm³
d. o objętości 36 litrów

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T22:57:10+01:00
1.
a) V=4/3πr³
V=36π³
Pc=4πr²
Pc=36π²

b) V=4/3*128π
V=512/3π³
Pc=128π²

c)V=288π³
Pc=144π²

d)V=32π³
Pc=48π²


2.
a)Pc=4πr²
100π=4πr²/:4π
r=√25=5 cm

b)1m²=10000cm²
10000=4πr²/:4
2500=πr² πr²=250/:π
r=√2500/π
r=√50/π cm

c)V=
288π=4/3πr³ /:π
288=4/3r³ /* 3/4
r³=216
r=6 cm

d)36l = 36dm³ = 36000cm³
36000=4/3πr³ /:π
36000/π=4/3r³ /*3/4
r³=27000/π
r=30/π cm
2 3 2