List Św Pawła apostoła do Filemona i Filipian.
Odpowiedz Na Pytania:
List Do FILEMONA
1. Kto do kogo pisze list??
2. Za co dziękuje Bogu w swych modlitwach Paweł?
3.Za kim wstawia się Paweł? Co wiadomo o tym człowieku?
4. Kim jest ten człowiek dla Pawła ( 3 określenia )
5. Kto wraz z Pawłem przesyła pozdrowienia Filemonowi?
LIST DO FILIPIAN
1. Kto do kogo pisze list?
2. O co modli się Paweł?
3. O co mają zabiegać Filipianie?
4. Kogo Paweł chce posłać Filipianom? ( 2 myslniki )
5. Św Paweł podaje informacje o sobie :
- kiedy był obrzedzony?
- z jakiego był rodu?
- z jakiego był pokolenia?
- kim był względem prawa?
- kim był ze względu na swą gorliwość?
6. Paweł mówi o wrogach krzyża Chrystusa
-ich losem jest ... ?
-ich bogiem jest.. ?
-ich chwałą jest...?
7.Kogo św Paweł wzywa do jednomyślności w Panu?
Kto ma im pomagać?
8. Co mają mieć na myśli Filipianie?
9'' Dla mnie bowiem żyć to ....,a .... to ....''
'' Radujcie się zawsze w ...., jeszcze raz powtarzam... radujcie się''

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T23:08:17+01:00
List Do FILEMONA

1. Kto do kogo pisze list?? -> "List do Filemona" jest napisany przez Św. Pawła do jego przyjaciela Filemona.

2. Za co dziękuje Bogu w swych modlitwach Paweł?
Prosi o to przebaczenie Onezmymowi. Pragnie on aby stał się dzieckiem Bożym.
3.Za kim wstawia się Paweł? Co wiadomo o tym człowieku?
Św. Paweł wstawia się za Onezmymem.
Onezmym był niewolnikiem Filemona, który ukradł coś swemu panu, a następnie uciekł ze strachu przed karą.
4. Kim jest ten człowiek dla Pawła ( 3 określenia )
Jest bliskim więźniem, a zarazem przyjacielem.
5. Kto wraz z Pawłem przesyła pozdrowienia Filemonowi?
Epafras. Paweł kochał go i cenił, nazywając Epafrasa współwięźniem i swoim współpracownikiem


LIST DO FILIPIAN
1. Kto do kogo pisze list? Św. PAweł do Filipensów.

2. O co modli się Paweł?
"A modlę się o to, aby miłość wasza doskonaliła się coraz bardziej i bardziej w głębszym poznaniu i wszelkim wyczuciu 10 dla oceny tego, co lepsze, abyście byli czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa, 11 napełnieni plonem sprawiedliwości, [nabytym] przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga. "
3. O co mają zabiegać Filipianie?
Wzywa w nim Filipian, wyjątkowo bliskich jego sercu, do życia godnego Ewangelii, trwając w jedności i harmonii

4. Kogo Paweł chce posłać Filipianom? ( 2 myslniki )
Tymoteusza i Epafrodyta
5. Św Paweł podaje informacje o sobie :
- kiedy był obrzedzony? "obrzezany w ósmym dniu"
- z jakiego był rodu? "z rodu Izraela"
- z jakiego był pokolenia? "pokolenia Beniamina, Hebrajczyk z Hebrajczyków"
- kim był względem prawa? "w stosunku do Prawa _ faryzeusz"
- kim był ze względu na swą gorliwość? "co do gorliwości _ prześladowca Kościoła"
6. Paweł mówi o wrogach krzyża Chrystusa
-ich losem jest ... ?" Ich losem _ zagłada"
-ich bogiem jest.. ?"ich bogiem _ brzuch"
-ich chwałą jest...?"a chwała _ w tym, czego winni się wstydzić"
7.Kogo św Paweł wzywa do jednomyślności w Panu?
Kto ma im pomagać?
"Wzywam Ewodię i wzywam Syntychę" Pomagać ma Syzyg
8. Co mają mieć na myśli Filipianie? Nie wiem.
9'' Dla mnie bowiem żyć to ....,a .... to ....''
'' Radujcie się zawsze w ...., jeszcze raz powtarzam... radujcie się''
Dla mnie bowiem żyć _ to Chrystus, a umrzeć _ to zysk.
Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się! 5 Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność: Pan jest blisko!
5 4 5