W wapienniku poddano prażeniu 1 tonę wapienia, zawierającego 88% czystego węglanu wapnia. Zakładając 100% wydajność procesu oblicz ilość wydzielonego dwutlenku węgla (masa i objętość w warunkach normalnych). Oblicz jaka objętość zajmie wydzielony gaz w T = 1100oC pod ciśnieniem 1013 hPa, a jaką w temperaturze 20oC pod ciśnieniem 20260 hPa.

Biorąc pod uwagę zawartość czystego węglanu wapnia obliczyć trzeba masę i objętość wydzielonego gazu w warunkach normalnych, a następnie w/w objętość przeliczyc w oparciu o prawa gazowe uwzględniając odpowiednie wartości temperatury i cisnienia.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T23:13:52+01:00
Witaj
dane: m=1000kg CaCO3, p%=88%, n=100%, T1=1373K, T2=293K
szukane: V1 w t1=1100*C i p1=1013 hPa i V2 w t2=20*C i p2=20260hPa

1000kg 88% CaCO3 zawiera 880kg czystego CaCO3.
CaCO3------------>CaO + CO2
100kg CaCO3................44kg CO2...................22,4m3 CO2
880kg.........................x..............................y
-------------------------------------------------------------------------------
x = 880kg*44kg/100kg = 387,2kg CO2.........y = 197,12m3 CO2 = Vo
p1*V1/T1 = po*Vo/To
V1 = po*Vo*T1/p1*To = 1013hPa*197,12m3*1373K//1013hPa*273K = 991,38m3
V2 = po*Vo*T2/p2*To = 1013hPa*197,12m3*293K//20260hPa*273K = 10,58m3

.........................pozdrawiam