1. Dane są przedziały A=(-5,2), B=<0,6> wyznacz przedziały A i B oraz A/B
2.Wyznacz liczbę x, której 7% jest równe 28.
3. Dane są przedziały A = (-nieskończoność,, 3) B=<-4, + nieskończoność) wyznacz przedziały A suma B oraz B/A
4. 84 krawcowe szyją daną partię odzieży w ciągu 14 dni. oblicz, w jakim czasie taką samą partię odzieży i przy takiej samej wydajności pracy uszyją 24 krawcowe.
5. Suma cyfr liczby dwucyfrowej jest równa 11, jeśli na końcu tej liczby dopiszemy 7, to otrzymamy liczbę większą od danej o 511. Wyznacz tę liczbę dwucyfrową
4. Na działce leśnej założono szkółkę drzewej, która zajóje 8800 m2 co stanowi 16% całej działki. Resztę przesadzono na tereny rekreacyjne.
a) ile hektarów ma łaczna powierzchnia działki?
b) jaki % terenu rekreacyjnego stanowi teren przeznaczony na szkółkę?
5. Sznurek o dł. 2,8m przecięto na trzy częsci, których dł. są w stosunku 2:5:7. Oblicz dł. każdej cześci. Sprawdź czy najdłuższa cześć wystarczy do obwiązania pudełka w kształcie prostopadłościanu o wymiarach 25, 18 , 30 cm, jeśli mamy je przewiązać jednokrotnie wzdłuż ścian o najkrótszych wyimarach.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T23:10:02+01:00
1. Dane są przedziały A=(-5,2), B=<0,6> wyznacz przedziały A i B oraz A/B

AiB=(0,2)
A\B=(-5,0)

2.Wyznacz liczbę x, której 7% jest równe 28.

7% to 28 /:7
1% to 4 /*100
100% to 400

3. Dane są przedziały A = (-nieskończoność,, 3) B=<-4, + nieskończoność) wyznacz przedziały A suma B oraz B/A

AsumaB=(-nieskończoność,+nieskończoność)
B\A=[3,+nieskończoność)

4. 84 krawcowe szyją daną partię odzieży w ciągu 14 dni. oblicz, w jakim czasie taką samą partię odzieży i przy takiej samej wydajności pracy uszyją 24 krawcowe.

84 krawcowe <-->14dni

84/24=3,5
grupa 24 krawcowych jest 3,5 raza mniejsza od 83 osób, więc czas potrzebny na zrealizowanie przez nią zadania musi wydłużyć się 3,5 raza

14dni*3,5=49dni

5. Suma cyfr liczby dwucyfrowej jest równa 11, jeśli na końcu tej liczby dopiszemy 7, to otrzymamy liczbę większą od danej o 511. Wyznacz tę liczbę dwucyfrową

10a+b to liczba dwucyfrowa
a+b=11 stąd b=11-a

gdy dopiszemy 7 - otrzymamy liczbę trzycyfrową
wówczas zgodnie z treścią:
100a+10b+7-511=10a+b /+511
100a+10b+7=10a+b+511 /-10a-b
90a+9b+7=511 /-7
90a+9b=504 /:9
10a+b=56

10a+11-a=56 /-11
9a=45 /:9
a=5
b=6

szukana liczba to 56

4. Na działce leśnej założono szkółkę drzewej, która zajóje 8800 m2 co stanowi 16% całej działki. Resztę przesadzono na tereny rekreacyjne.
a) ile hektarów ma łaczna powierzchnia działki?
8800m^2 to 16% działki /:16
550 m^2 to 1% działki /*100
55000m^2 to 100% działki

1 ha=10 000 m^2
55000m^2=5,5*10000m^2=5,5*1ha=5,5ha

b) jaki % terenu rekreacyjnego stanowi teren przeznaczony na szkółkę?

teren rekreacyjny ma powierzchnię:
55000m^2-8800m^2=46200m^2

szkółka stanowi 8800/46200 terenu rekreacyjnego
88/462=0,19 (w przybliżeniu) więc ok. 19%

5. Sznurek o dł. 2,8m przecięto na trzy częsci, których dł. są w stosunku 2:5:7. Oblicz dł. każdej cześci. Sprawdź czy najdłuższa cześć wystarczy do obwiązania pudełka w kształcie prostopadłościanu o wymiarach 25, 18 , 30 cm, jeśli mamy je przewiązać jednokrotnie wzdłuż ścian o najkrótszych wyimarach.
2x - najkrótsza część
5x - średnia część
7x - najdłuższa część

2x+5x+7x=280cm
14x=280cm /:14
x=20cm

2x=40cm
5x=100cm
7x=140cm

CZY TAK MA BYĆ OBWIĄZANE?
(25+18)*2=86 [cm]
4 5 4
2010-03-04T00:43:04+01:00
Dane są przedziały A=(-5,2), B=<0,6> wyznacz przedziały
AnB =<0,2)
oraz A/B=(-5, 0)

2.Wyznacz liczbę x, której 7% jest równe 28.
0,07x=28
x=28:0,07
x=400

3. Dane są przedziały A = (-nieskończoność,, 3) B=<-4, + nieskończoność) wyznacz przedziały
A u B=(-∞,+∞)
oraz B/A=<3,+∞)

4. 84 krawcowe szyją daną partię odzieży w ciągu 14 dni. oblicz, w jakim czasie taką samą partię odzieży i przy takiej samej wydajności pracy uszyją 24 krawcowe.
mamy 3,5 razy mniej krawcowych więc potrzebują 3,5 raza więcej czasu
czyli 3,5*14=49 dni

5. Suma cyfr liczby dwucyfrowej jest równa 11, jeśli na końcu tej liczby dopiszemy 7, to otrzymamy liczbę większą od danej o 511. Wyznacz tę liczbę dwucyfrową
x+y=11
100x+10y+7=511+10x+y

prościej po prostu:

xy7
-xy
-----
511
i widać, że y=6
x=5
jest to liczba 56

4. Na działce leśnej założono szkółkę drzewej, która zajóje 8800 m2 co stanowi 16% całej działki. Resztę przesadzono na tereny rekreacyjne.
x-pow.działki
szkółka-8800 m2
0,16x=8800
x=8800:0,16
x=55 000m2

a) ile hektarów ma łaczna powierzchnia działki?
55 000m2=5,5 ha
b) jaki % terenu rekreacyjnego stanowi teren przeznaczony na szkółkę?
84% to tereny rekreacyjne
16% to szkółka
16/84=4/21≠19%

5. Sznurek o dł. 2,8m przecięto na trzy częsci, których dł. są w stosunku 2:5:7. Oblicz dł. każdej cześci. Sprawdź czy najdłuższa cześć wystarczy do obwiązania pudełka w kształcie prostopadłościanu o wymiarach 25, 18 , 30 cm, jeśli mamy je przewiązać jednokrotnie wzdłuż ścian o najkrótszych wyimarach.
2:5:7.
czyli 2x,5x,7x
2x+5x+7x=14x
14x=2,8
14x=280 cm
x=20 cm
części:
40cm,100cm,140 cm
najdłuższa: 140 cm
2*18+2*25=36+50=86 starczy ??? tylko nie wiem czy zrozumiałam intencję