Zadanie 1 (3 pkt.)

Podkreśl poprawne uzupełnienie zdania.

Największe zasolenie oceanów występuje w:
a) strefie okołobiegunowej
b) strefie równikowej
c) strefie zwrotnikowej
d) strefie szerokości umiarkowanych

Uzasadnij swój wybór.
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Zadanie 2 (2 pkt.)

Podkreśl poprawne uzupełnienie zdania.

Bałtyk jest morzem:
a) międzywyspowym
b) otwartym
c) wewnątrzkontynentalnym
d) przybrzeżnym
e) międzykontynentalnym


Zadanie 3 (3 pkt.)

Podaj nazwę największej głębi Bałtyku, jej głębokość oraz miejsce występowania.

Zadanie 4 (4 pkt.)

Wymień funkcje jezior w przyrodzie oraz dla człowieka.


Lp. Funkcje
1.
2.
3.
4.
5.


Zadanie 5 (3 pkt.)

W Morzu Czerwonym zasolenie wody morskiej jest bardzo duże, natomiast w Morzu Bałtyckim małe. Podaj 3 przyczyny różnego stopnia zasolenia wody w tych morzach.

1...........................................................................................
2....................................................................................................3....................................................................................................


Zadanie 6 (2 pkt.)


Spośród wymienionych wysp podkreśl te, które leżą na Morzu Bałtyckim.

Sardynia, Cypr, Sarema, Bornholm, Jawa, Gotlandia, Majorka, Hiuma.

Zadanie 7 (4 pkt.)

Wymień 5 gatunków ryb oraz przykłady ssaków występujących w Bałtyku.

RYBY:
SSAKI:


1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T23:05:13+01:00
1.C- PONIEWAŻ SĄ TAM MAŁE OPADY ATMOSFERYCZNE I INTENSYWNE PAROWANIE.
2.C
5.WYMIANA WÓD Z OCEANEM ŚWIATOWYM JEST MAŁA
DOSTAWY WODY SŁODKIEJ PRZEZ RZEKI MAŁE
PAROWANIE DUŻE
ILOŚC OPADÓW DUŻA
6.BORHOLM
7.RYBY-SLEDZ,DORSZ,
SSAKI-MORSY,WIELORYB