1. Organy ONZ
2.rola NATO po upadku komunizmu
3. organizacje działające przy ONZ
4.Przykłady ugrupowań terrorystycznych
5. przykłady zamachów terrorystycznych
6.Punkty zapalne
7.jak powstało ONZ
8.wyjaśnij pojęcia: nacjonalizm, separatyzm

Proszę o rozwinięcie tych punktów

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T01:08:03+01:00
1. Zgromadzenie Ogólne – składa się z przedstawicieli wszystkich krajów członkowskich
Rada Bezpieczeństwa – najważniejszy organ ONZ
Rada Gospodarcza i Społeczna – zajmuje się sprawami gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi, prawami człowieka, przygotowuje projekty konwencji, ustala wytyczne dla organów pomocniczych.
Rada Powiernicza – obecnie praktycznie nie działa
Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości
Sekretariat – organ wykonawczy pod przewodnictwem Sekretarza Generalnego
Istnieje również wiele organów doradczych, np. Wojskowy Komitet Sztabowy.
2. Upadek komunizmu postawił przed Sojuszem Północnoatlantyckim zadanie zdefiniowania na nowo celów organizacji. Głównym zadaniem NATO miało być odtąd zapewnienie bezpieczeństwa regionalnego. Wydarzeniem przełomowym w historii Sojuszu było przyjęcie nowych członków, a zarazem dawnych sygnatariuszy Układu Warszawskiego – Polski, Węgier i Czech.
3.
- Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP, ILO)
- Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW, IMF)
- Organizacja NZ ds. Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO)
-Międzynarodowa Organizacja Zdrowia (WHO)
- Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (IAEA)
- Fundusz NZ na rzecz Dzieci (UNICEF)
-Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (MBOR, IBRD)
-Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO)
4.
Europejskie organizacje terrorystyczne

Czerwone Brygady (Brigate Rosse)
Czerwone brygady to historyczna, włoska, lewacka organizacja, która specjalizowała się w porwaniach polityków. Ich najgłośniejszym atakiem był zamach na byłego premiera Włoch Aldo Moro w 1979 r. Głosząc antyglobalistyczne hasła uderzyli ostatnio w 2001 r. dokonując zabójstwa włoskich doradców rządu.

RAF (Frakcja Czerwonej Armii)
Działająca na terenie Niemiec Zachodnich lewacka struktura specjalizowała się w zabójstwach przemysłowców. Na jej czele stali Klaus Baader i Ulrike Mienhof. Miała być wspierana przez NRD i zakończyła swoją działalność po upadku ZSRR.

ETA (Kraj Basków i Wolność)
Jest jedna ze „spokojniejszych” organizacji o charakterze terrorystycznym, która informuje zawsze opinię publiczną o podłożeniu przez nią ładunków wybuchowych. Działa od 1959 r. w Hiszpanii i dąży do stworzenia niezależnego państwa Basków. Początkowo miała charakter marksistowski i była zwalczana przez generał Franco. W związku z tym „odpowiedziała” udanym zamachem na admirała Blanco. W latach 80’ i 90’ przeszła swego rodzaju demokratyzację a jej działalność mocno osłabła. W 2004 r. została niesłusznie oskarżona o zamachy w Madrycie w wyniku których śmierć poniosły 192 osoby, a ponad 1800 odniosło rany. Za zamachem stały osoby związane z Al-Kaidą. W 2006 r. ETA ogłosiła zawieszenie broni jednak w grudniu tegoż roku znów zaatakowała. Przez ich działalność do dziś śmierć poniosło ok. 850 osób. Ostatnią ofiarą był socjalistyczny polityk Isaiasa Carrasco zastrzelony 8 marca 2008 r.


IRA (Irlandzka Armia Republikańska)
Organizacja działająca w Irlandii Południowej stanowiąca sobie za cel oderwanie tegoż terytorium spod władzy Wielkiej Brytanii i włączenie go do Republiki Irlandii. Od 1920 r. pozostaje w podziemiu po klęsce w 1916 r. (tzw. powstanie Wielkanocne). Na mocy porozumień wielkanocnych z 1998 r. ograniczyła swoją działalność. Odpowiada za śmierć ok. 3 tys. osób. W 1984 r. przeprowadziła nieudany zamach na premier Margaret Thatcher. Atakowała zwłaszcza cele wojskowe, starając się nie mieszać cywili w wojnę. W dniu 28 lipca 2005 faktycznie ogłosiła zakończenie działalności.


Organizacje terrorystyczne działające w Azji, Afryce i Ameryce Płd.
Świetlisty Szlak
Maoistyczna organizacja działająca na terenie Peru - założona w 1995 r. Po rozbiciu głównych struktur w 1997 r. praktycznie zakończyła swoją działalność.
Ruch Rewolucyjny im Tupaca Amaru
Kolejna marksistowska organizacja na terenie Peru uważna przez USA za terrorystyczną. Powstała w 1984 r. i prowadziła skuteczną walkę anty-rządową. Nazwa jednostki została zaczerpnięta od bohatera narodowego Peru Indianina, który w XVII wieku wzniecił powstanie przeciwko Hiszpanii.
Tamilskie Tygrysy
Organizacja skupiająca przedstawicieli narodowości tamilskiej na Sri Lance. W praktyce kontroluje północną część kraju. Od powstania w 1976 r., w wyniku regularnej wojny z siłami rządowymi, śmierć poniosło już ok. 64 tys. przedstawicieli obu stron. Uważa się ich za lepiej zorganizowaną i wyszkoloną organizację anty-rządową. Tamilskie Tygrysy mogą liczyć nawet do 10 tys. członków.
Front Wyzwolenia Kaszmiru
Ruch skupiający różne grupy, mające wspólny cel: wyparcie hindusów z Kaszmiru i włączenie go do terytorium Pakistanu. Z racji celu posiadają poparcie tegoż kraju.
Izraelskie Kach i Kachane Chai
AIIB (Japońska Armia Czerwona)
5.2001

18 lutego - zamach na autobus w Podujewie w północnym Kosowie
1 czerwca - zamach w nocnym klubie w Tel Awiwie (Izrael)
9 sierpnia - zamach w pizzerii w Jerozolimie (Izrael)
10 sierpnia - zamach w pociągu pasażerskim w Luandzie (Angola)
11 września - Zamach na World Trade Center i Pentagon
2002

9 maja - zamach bombowy w Kaspijsku, (Rosja)
6 października - zamach na tankowiec Limburg u wybrzeży Jemenu.
12 października - zamach islamskich terrorystów w kurorcie Kuta na Bali (Indonezja)
23-26 października - atak czeczeńskich terrorystów na Centrum Teatralne na Dubrowce w Moskwie
28 października - Zamach na hotel i próba zestrzelenia samolotu w Mombasie
27 grudnia - zamach bombowy dokonany przez czeczeńskich partyzantów na siedzibę prorosyjskiego rządu Czeczenii w Groznym
2003

5 stycznia - dwa wybuchy bombowe w Tel Awiwie (Izrael)
16 maja - zamachy w Casablance
11 czerwca - wybuch bomby podłożonej przez Hamas w pobliżu bazaru w Jerozolimie (Izrael)
1 sierpnia - eksplozja ciężarówki z materiałem wybuchowym na dziedzińcu szpitala Północnokaukaskiego Okręgu Wojskowego w Mozdoku (Północna Osetia)
7 sierpnia - zamach na ajatollaha al-Hakima w Nadżafie (Irak)
19 sierpnia - samobójczy (Islamski Dżihad) atak na autobus w Jerozolimie (Izrael)
19 sierpnia - eksplozja ciężarówki przed siedzibą ONZ w Bagdadzie (Irak)
12 listopada - zamach na kwaterę włoskiej policji w Nasirijji (Irak)
15 listopada - zamach na dwie synagogi w Stambule (Turcja)
20 listopada - zamach na konsulat brytyjski i bank HSBC w Stambule
6. w załączniku o tym ;)
7.ONZ powstała na podstawie Karty Narodów Zjednoczonych podpisanej 26 VI 1945 w San Francisco, a weszła w życie 24 X 1945.
8. • nacjonalizm - pojęcie niemal równie wieloznaczne jak socjalizm. W najogólniejszym sensie oznacza wysuwanie interesu narodowego na pierwszy plan. Inaczej mówiąc, jest to wysuwanie lojalności narodowej ponad lojalność rodową, szczepową, dynastyczną, klasową, zawodową, ideologiczną, wyznaniową, rasową itd.
W końcu XIX w. nadawano nacjonalizmowi charakter doktrynalny stawiając zasadą, że dobro narodu jest naj wyższym prawem i miarą wartości moralnych. Można to określić jako nacjonalizm pogański, w postawie etycznej podobny do "naukowego" socjalizmu.Nacjonalizm może być zarówno demokratyczny jak totalistyczny (faszyzm). Ten ostatni uważać można za dege nerację nacjonalizmu podobnie jak komunizm jest degene racją socjalizmu.Wątpliwe jest rozciąganie pojęcia nacjonalizm na ruchy niepodległościowe antyeuropejskie w Afryce, jak to robią Amerykanie i Anglicy. Francuzi nazwali te ruchy "nacjonalizmami bez narodów".

Separatyzm oznacza polityczne dążenie do oderwania się określonego terytorium od jakiegoś państwa i utworzenie odrębnej struktury państwowej lub przyłączenie się tego terytorium do sąsiedniego kraju. Tego typu tendencje występują na terenach przygranicznych lub tam, gdzie polityczne, religijne lub narodowościowe mniejszości żyją na wyodrębnionym terytorium. Natomiast grupa etniczna jest to grupa społeczna, którą charakteryzuje poczucie wspólnego pochodzenia i kultury oraz więź grupowa, oparta najczęściej na wspólnocie językowej, terytorialnej, wspólnych doświadczeniach historycznych, poczuciu obcości wobec innej grupy, a także posiadająca własną odrębną nazwę.

Mam nadzieję,że pomogłam ;)
11 4 11