Odpowiedzi

2010-03-04T01:19:17+01:00
1] obrót wokół boku- 2 stożki złaczone podstawami

pole=2πrl=2π×a√3:2×a=πa²√3

2]wokół wysokości: stożek:
pole=πr²+πrl=π×¾a²


stosunek pól:
πa²√3:¾a²π=⁴/₃√3

6 2 6