Zad.1
Rozwiązać metodą podstawiania :
2x+y=3
4x+2y=6

Rozwiąż metodą przeciwnych współczynników:
2x+y=7
x-2y=-4

zad.2
Oblicz x:
|x - 1| < 4
|x + 4| > 2
3x + 7= 14
-(x+4)2 = (x -2)2

zad.3Wyznacz x, y dowolną metodą:
a)2x+y=10
x+y=8

b)2x-y=2
-x+4y=-1

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T00:01:07+01:00
Zad 1

y=3 - 2x
4x + 2(3 - 2x ) =6
y=3 - 2x
4x + 6 -4x = 6
y=3 - 2x
0=0
y=3

b) 2x+y=7 / *2
x-2y=-4
4x+2y=14
x -2y=-4
5x=10 / :5
x=2
2*2 + y=7
x=2
y=7 -4
x=2
y=3

Zad. 2

a) x -1 < 4
x - 1 < 4 ^ x -1 > -4
x < 5 ^ x> -3
b)x + 4 >2
x + 4>2 \/ x + 4 < -2
x > -2 \/ x < 2
c) 3x + 7=14
3x= 14 - 7
3x= 7 / : 3
x= 7/3
x= 2 1/3

d)-(x+4)2= (x-2)2
-(x2 + 8x + 16)= (x2 - 4x + 4)
-x2 -8x-16=x2-4x+4
-12x=20 / :(-12)
x= - 12/20

ZAD 3. 2x +y=10 / *(-1)
x+y=8
-2x-y=-10
x +y=8
-x=-2 / *(-1)
x=2
2 +y=8
x=2
y=6


b) 2x-y=2
-x+4y=-1 / *2
2x-y=2
-2x +8y=-2
7y=0 / : 7
y= O
2x - 0=2
2x=2 / : 2
x=1
y=o

1 5 1