Odpowiedzi

2010-03-04T00:05:51+01:00
Czynne prawo wyborcze w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przysługuje obywatelowi polskiemu, który najpóźniej w dniu wyborów ukończył:18 lat.