Zad.3
Do cylindra o polu przekroju poprzecznego 5 cm² wlano 80 cm³ wody . W wodzie tej zawieszono kulkę żelazną o ciężarze 1530 N zawieszoną na nitce , tak , że kulka nie dotyka dna . Oblicz ciśnienie hydrostatyczne panujące na dnie cylindra . Gęstość wody 1000 Kg/m³ , gęstość żelaza 7650 kg/m³.

Proszę o rozwiązania :)

1

Odpowiedzi

2010-03-04T09:06:22+01:00
Do obj wody nalezy dodac objetosc kulki
Qz=1530N -ciezar kulki zelaza
ρz=7650 kg/m³.
mz=Qz/g
Vk=mz/ρz=Qz/g/ρz=1530/(9,81*7650)=0.020m³=0.020*10⁶cm³=20000cm³
4/3πr³=20000cm³
r³=4777
r=16,84
S=πr²=890cm²
Ta kulka nie wejdzie do cylindra /bledne lub celowo zle dane/

OBL wys slupa wody
h=80/5=16cm=0,16m
cisnienie
p=h*ρw*g=0,16*1000*9,81=1569.6Pa

ODP

p=1569.6Pa

pozdrawiam

Hans
1 1 1