Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-03-04T08:35:34+01:00
Jaki ciężar na Ziemi mają ciała o masach wymienionych w punktach a-d? Przyjmij przyspieszenie grawitacyjne na powierzchni Ziemi g= 9,81 m/s².

m₁ = 0,1 kg;
m₂ = 1 t;
m₃ = 35 kg;
m₄ = 450 g.

F=mg

F₁=m₁*g
F₁=0,1kg*9,81m/s²
F₁=0,981N

F₂=m₂g
F₂=1000kg*8m/s²
F₂=8kN

F₃=m₃*g
F₃=35kg*8m/s²
F₃=280N

F₄=m₄*g
F₄=0,45kg*9,81m/s²
F₄=4,4145N
11 1 11