Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T11:31:09+01:00

PO POLSKU
Jeziora, rzeki- szczególnie w okresie letnim przyciągają tłumy plażowiczów i wędkarzy, którzy przyjeżdżają dla ich piękna i wypoczynku od codziennego trudu, ale nie wszyscy szanują piękno przyrody, dlatego brzegi jezior i rzek są wysypiskiem śmieci, okolice lasów są niszczone po przez wycinanie drzew na ogniska i załatwianie spraw fizjologicznych.! Już pisałem jak są myte pojazdy mechaniczne w naszych wodach. Dlaczego tak się dzieje?
Największymi rzekami Polski są: Wisła i Odra. Rzeki te tworzą największe dorzecza. poprzez dorzecza Wisły, Odry oraz rzek pobrzeża bałtyckiego.
A TO JUŻ PO ANGIELSKU
Lakes, rivers-especially during the summer attracted crowds Bathers and fishermen who come for their beauty and relaxation from their daily toil, but not all respect the beauty of nature, because the edges of lakes and rivers are the dump, around the forests are destroyed by logging on outbreaks and deal with the physiological.! I wrote as motor vehicles are washed in our waters. Why is this happening?
The biggest Polish rivers are the Vistula and Oder. These form the largest river basin. through the basins of the Vistula, the Oder River Embankment and the Baltic.