PROSZĘ O PRZETŁUMACZENIE W MIARĘ SZYBKO
Z GÓRY DZIĘKUJĘ :))

Cześć Ania
Mam na imię Roksana. Mam 17 lat chodzę do Liceum Ogólnokształcącego w Zamościu. Mieszkam w Polsce w małej wiosce i codziennie do szkoły dojeżdżam autobusem.Poza lekcjami w szkole chodzę na zajęcia pozalekcyjne. Mam zajęcia w każdą sobotę gdzie robimy prace plastyczne na konkursy.

Mieszkam razem z rodzicami babcią i starszym bratem. Brat studiuje i tylko czasami przyjeżdża do domu. Rodzice pracują.
Nie mam szczególnych zainteresowań jak każdy chodzę codziennie do szkoły. Lubię zwierzęta zawsze marzyłam o własnym koniu ale zamiast konia mam kotka :)

Proszę napisz mi coś o sobie . Czym się zajmujesz gdzie chodzisz do szkoły. Jakie masz zainteresowania.
Pozdrawiam

1

Odpowiedzi

2009-10-20T19:18:57+02:00
Hi Ania
I Have on name Roksana. I have 17 years I walk to Of general education Secondary school in Zamościu. I live in Poland in small hamlet and to school come with bus every day.I beyond lessons in school walk on occupation pozalekcyjne. I have on every Saturday occupations where we do on competitions plastic prace.

I Live from parents with grandmother and older brother together. Brother studies and arrives to house with tylko times. Parents work.
I have Not special interests how I walk every to school every day. I like animals always I dreamt about own horse ale I instead of horse have kitten :)

I Ask write me something about me . What you deal with where you walk to school. What you have interests.
I Greet