!!!!!
Po wodzie pływa drewniany klocek o masie 4kg. Oblicz:
a) ile wynosi siła wyporu działająca na drewno
b) jaka część objętości klocka jest pod wodą, jeżeli gęstość drewna wynosi 0,8 kg/dm3
c) ile wynosi objętość klocka
Gęstość wody wynosi 1g/cm3

1

Odpowiedzi

2010-03-04T09:58:58+01:00
Witaj
dane: m=4kg, d=0,8kg/dm3, dw=1kg/dm3, g=10m/s2=10N/kg
szukane
a)
siła wyporu Fw = Q = mg = 4kg*10N/kg = 40N
c)
d = m/V
V = m/d = 4kg/0,8kg/dm3 = 5dm3
b)
Fw = Q = dw*g*Vzan
Vzan = Q/dw*g = 40N /1kg/dm3*10N/kg = 4dm3
Vzan/V = 4dm3/5dm3 = 4/5 = 0,8 całej obj. klocka jest pod wodą.

.........................pozdrawiam