Odpowiedzi

2010-03-04T09:41:00+01:00
Używać zwrotów grzecznościowych, słowa tj. Pan, Ciebie, Cię, Pana itp. pisać z dużej litery. Używać normalnych wyrazów, a nie slangu.