ZADANIE 3
Napisz za pomocą symboli pierwiastków i wzorów związków chemicznych:
a)dwa atomy wapnia b)trzy cząsteczki wodoru c) cztery cząsteczki chlorku srebra(I) d) dwie cząsteczki tlenku węgla(II) e) pięć cząsteczek siarczku żelaza(III) .
ZADANIE 4
Odczytaj zapisy.
3 N , 2 ZnS, 2 N2, 2 Fe, 5 H2O , 4 Cl, 4 Cl2O.
ZADANIE 5
Podaj rodzaj i liczbę atomów w cząsteczkach :
a)4 Cl4 , b)3 P4 ,c) 5 K2O ,d) 2 Cl2O5, e) 3 H2SO4

ZADANIA Z KSIĄŻKI CHEMIA NOWEJ ERY DO 1 GIM . STR 123 . ZAD.3,4,5

1

Odpowiedzi

2010-03-04T13:22:37+01:00
zad.3
a)2 Ca b)3 H2 c)4 AgCl d)2 CO e) 5Fe2S3
zad. 4
a)3 atomy azotu
b) 2 cząsteczki siarczku cynku
c) 2 cząsteczki azotu
d) 2 atomy żelaza
e) 5 cząsteczek wody (tlenku wodoru)
f) 4 atomy chloru
g) 4 cząsteczki tlenku chlorku (I)
zad.5
a) 16 atomów chloru
b) 12 atomów fosforu
c) 10 atomów potasu i 5 atomów tlenu
d) 4 atomy chloru i 10 atomów tlenu
e) 6 atomów wodoru, 3 atomy siarki i 12 atomów tlenu

Nie wiem o co chodzi z tymi rodzajami sorry.
17 4 17