Zad. 1 Paweł musi kupić 2 kg pokarmu w puszkach dla kotów. Może wybrać puszki o masie 440g w cenie 3,70 zł za puszkę lub o masie 250g w cenie 2,40 zł za puszkę. Oblicz, w którym przypadku Paweł zapłaci mniej i o ile?

Zad. 2 Mieszkanko dla kota jest kartonowym pudełkiem w kształcie prostopadłościanu o wymiarach 0,3m x 0,5m i wysokości 0,1m.Oblicz powierzchnię boczną tego pudełka.

Zad. 3 Gdzie mieści się więcej wody: w litrowej butelce czy w naczyniu w kształcie prostopadłościanu o wymiarach 8cm, 10cm, 12cm?

Zad. 4 Największym pomieszczeniem w szkole jest aula, której wysokość wynosi 3,5m, a jej podłoga jest kwadratem o boku 30m. Ile litrów farby potrzeba na pomalowanie ścian auli, jeśli na okna i drzwi należy odliczyć 20m2, a litr farby wystarcza na pomalowanie 8m2 ?

Zad. 5 Łazienka ma wymiary: podłoga 2,6m x 2,5m i wysokość2,6m. Ile kafelków w wymiarach 10cm x 20cm potrzeba na wyłożenie ścian łazienki, jeżeli kafelki mają być ułożone do wysokości 2m (nie odliczamy otworu na drzwi)?

Zad. 6 Pudełko w kształcie prostopadłościanu ma wymiary 12cm, 8cm, 2dm. Czy w tym pudełku zmieści się 1500 sześcianów o krawędzi 1cm?

Potrzebuje na jutro...
PROSZĘ O DOKŁADNE WYLICZENIA... Dzięki wielkie :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T13:22:41+01:00
Zad. 1 Paweł musi kupić 2 kg pokarmu w puszkach dla kotów. Może wybrać puszki o masie 440g w cenie 3,70 zł za puszkę lub o masie 250g w cenie 2,40 zł za puszkę. Oblicz, w którym przypadku Paweł zapłaci mniej i o ile?
2kg=2000g
I przypadek
2000g:440g=około 4,54szt, czyli musi kupić 5szt*3,70zł=18,50zł
II przypadek
2000g:250g=8szt, czyli 8szt, czyli 8szt*2,40zł=19,20 zł
19,20zł-18,50zł=0,70zł
Odp: W I przypadku zapłaci mniej o 0,70zł.

Zad. 2 Mieszkanko dla kota jest kartonowym pudełkiem w kształcie prostopadłościanu o wymiarach 0,3m x 0,5m i wysokości 0,1m.Oblicz powierzchnię boczną tego pudełka.
A=0,3m b=0,5m c=0,1m
Powierzchnia boczna pudełka
P=2*(0,3*0,1)+2*(0,5*0,1)=0,06+0,1=0,16m2
Odp: Powierzchnia boczna tego pudełka wynosi 0,16m2

Zad. 3 Gdzie mieści się więcej wody: w litrowej butelce czy w naczyniu w kształcie prostopadłościanu o wymiarach 8cm, 10cm, 12cm?
Obliczam pojemność naczynia
V=8*10*12=960cm3
1l=1000cm3
Odp: więcej wody mieści się w litrowej butelce.

Zad. 4 Największym pomieszczeniem w szkole jest aula, której wysokość wynosi 3,5m, a jej podłoga jest kwadratem o boku 30m. Ile litrów farby potrzeba na pomalowanie ścian auli, jeśli na okna i drzwi należy odliczyć 20m2, a litr farby wystarcza na pomalowanie 8m2 ?
obliczam pole powierzchni bocznej P=4*(30*3,5)=105m2
(105m2-20m2):8m2=10,625 l
Odp: Potrzeba 10,625l


Zad. 5 Łazienka ma wymiary: podłoga 2,6m x 2,5m i wysokość2,6m. Ile kafelków w wymiarach 10cm x 20cm potrzeba na wyłożenie ścian łazienki, jeżeli kafelki mają być ułożone do wysokości 2m (nie odliczamy otworu na drzwi)?
Pb=2*(2,6*2)+2*(2,5*2)=2*5,2+2*5=10,4+10=20,4m2
Powierzchnia 1szt płytki P=0,1m*0,2m=0,02m2
20,4m2:0,02m2=1020 szt
Odp; potrzeba 1020szt kafelków.

Zad. 6 Pudełko w kształcie prostopadłościanu ma wymiary 12cm, 8cm, 2dm. Czy w tym pudełku zmieści się 1500 sześcianów o krawędzi 1cm
Obliczam objętość prostopadłościanu i sześcianów
V=12*8*20=1960cm3
V=1500*(1*1*1)=1500cm3
Odp: w tym pudełku zmieści się 1500 sześcianów o krawędzi 1cm