Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T12:10:11+01:00
Aby obliczyć wysokość Słońca nad horyzontem, korzystamy z następujących wzorów:

Dni obserwacji: Półkula północna: Półkula południowa:
21 III , 23 IX h=90°-φ h=90°-φ
22 VI h=90°-φ+23°27' h=90°-φ-23°27'
22 XII h=90°-φ-23°27' h=90°-φ+23°27'

gdzie: h- wysokość Słońca nad horyzontem; φ- szerokość geograficzna miejsca obserwacji.

Przykład:
Oblicz wysokość Słońca nad horyzontem w Gdańsku i w Buenos Aires w pierwszych dniach astronomicznych pór roku.
a) szerokość geograficzna Gdańska 54°N
b) szerokość geograficzna Buenos Aires 35°S

1. W dniach 21 marca i 23 września, jak wiesz Słońce góruje nad równikiem w zenicie.
W tych dniach wysokość Słońca nad horyzontem obliczamy następująco:
h=90°-φ
Obliczamy wysokość Słońca dla:

a) Gdańska
h=90°-54°=36°

b) Buenos Aires
h=90°-35°=55°

Odpowiedź: Podczas równonocy wiosennej i jesiennej Słońce góruje nad Gdańskiem na wysokości 36°, a nad Buenos Aires na wysokości 55°.

2. Dnia 22 czerwca, gdy Słońce góruje w zenicie nad zwrotnikiem Raka, korzystamy ze wzorów:
a) h=90°-φ+23°27' dla półkuli północnej,
b) h=90°-φ-23°27' dla półkuli południowej.

Obliczamy wysokość Słońca dla:
a) Gdańska
h=90°-54°+23°27'=59°27'
b) Buenos Aires
h=90°-35°-23°27'=31°33'

Odpowiedź: 22 czerwca maksymalna wysokość Słońca nad Gdańskiem wynosiła 59°27', a nad Buenos Aires 31°33'.

3. Dnia 22 grudnia, gdy Słońce góruje w zenicie nad zwrotnikiem Koziorożca korzystamy ze wzorów:
a) h=90°-φ-23°27' dla półkuli północnej,
b) h=90°-φ+23°27' dla półkuli południowej.

Obliczamy wysokość Słońca dla:
a) Gdańska
h=90°-54°-23°27'=12°33'
b) Buenos Aires
h=90°-35°+23°27'=78°27'

Odpowiedź: W czasie przesilenia zimowego wysokość Słońca nad Gdańskiem wynosiła 12°33', natomiast nad Buenos Aires 78°27'

Mam nadzieję że pomogłam choć trochę :)
11 4 11