Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T15:04:39+01:00
Zrobię to wykorzystując wykres, który przesyłam w załączniku.
Wykres ten pochodzi z zadania ze zbioru zadań pana Chyli w którym też trzeba było wyznaczyć stałą Plancka a więc:
Ek = E - W = hν₂ - hν₁ = h (ν₂ - ν₁)
h = Ek / (ν₂ - ν₁) = 6 [eV] / (2,5 × 10¹⁵[Hz] - 1 × 10¹⁵[Hz]) =
= 6 × 1,6 × 10⁻¹⁹ [J×s] / 1,5 × 10¹⁵ = 6,4 × 10 ⁻³⁴ [J × s]
1 5 1