Odpowiedzi

2010-03-04T11:28:26+01:00
Napoleon Bonaparte- utworzył Królestwo Polskie z ziem zaborów pruskiego, austriackiego i rosyjskiego; umożliwił Polakom walkę o odzyskanie niepodległości już na początku XIXw., zgodził się na utworzenie Legionów Polskich we Włoszech.
Jan Czerniecki- hetman polski, jeden z najwyitniejszych dowódców w XVII w., dzięki niemu pokonano Szwedów i ocalono Polskę po "potopie szwedzkim"
Henryk Dąbrowski- dowódca Legonów Polskich we Włoszech, walczył w kampaniach napoleonskich- m. in. na terenie Polski- o odzyskanie jej niepodległości.
Ich osoby łączy kilka cech: patriotyzm, walka o Ojczyznę, heroizm, męstwo
6 3 6