Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T11:36:47+01:00
W wyniku obrotu otrzymamy dwa stożki o wspólnej podstawie
Pole powierzchni stożka obliczamy :
Pc=Pb₁+Pb₂

Pb₁=πrl₁
Pb₂=πrl₂
l₁=20
l₂=21
Pc=πrl₁+πrl₂=πr(l₁+l₂)

należy obliczyć r
zauważmy, że r jest wysokością przekroju osiowego, czyli trójkąta prostokątnego o przyprostokątnych 20 i 21
Pole przekroju :
P=½*20*21=210
Z tw. Pitagorasa obliczam długość przeciwprostokątnej:
20²+21²=x²
400+441=x²
x²=841
x=29

P=½*x*r
210=½*29*r
r=420/29
r=14¹⁴/₂₉≈14,48

Pc=14¹⁴/₂₉π(20+21)=41*14¹⁴/₂₉π=593²³/₂₉π≈593,79π
2 4 2