Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T11:52:24+01:00
Z treści zadania wiemy, że
Pc=216πcm²
H=2r

Pc=2πr(r+H)
Pc=2πr(r+2r)
Pc=2πr*3r
Pc=6πr²

216π=6πr² /:6π
r²=36
r=6

Promień ma długość 6cm, to wysokość 12cm

V=πr²H
V=π*6²*12=π*36*12=432π

Objętość tego walca jest równa 432πcm³
2010-03-04T12:29:41+01:00
Wiemy ze Pc = 216 π cm ²
objetość = ?
h = 2 r


Pc = 2 π r × (r+h)
V= π r² × h

2 π r × (r+h) = 216 π
2 r × (r+2r) = 216
2 r × 3 r = 216
6 r = 216 / ÷ 6
r ² = 36 cm
r = 6

V = π r² × h
V = π r² × 2 r
V = π 6² × (2 × 6)
V = π 36 × 12
V = 432 π cm³