Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T12:36:40+01:00
Po odkryciu Ameryki, Hiszpania ogłosiła swoje prawa do ziem odkrytych przez Kolumba.
W późniejszych czasach, również inne kraje zaczęły wysyłać swe wojska i kolonistów za ocean.
Ponieważ posiadane kolonii na zachodzie przynosiło ogromne zyski, po wielu zatargach, Hiszpania i Portugalia podzieliły mikędzy sobą wpływy w Ameryce Południowej. XV w.
Ponieważ oba kraje nastawione były na rabunek złota lokalnych indian, ich zainteresowanie ograniczało się do ziem zaludnionych, przez cywilizacjie (Mexyk, brazlia, Peru.. generalnie ameryka połudn, i środkowa.
W owym czasie Anglia była mało znaczącym państwem, nie wysyłała swoich odkrywców. Do piero w XVII w zaczęła interesować się koloniami. Ponieważ ameryka południowa i środkowa były zajęte, zaczęła kolonizować amerykę północną (w owym czasie Częściowo skolonizowaną przez Francję i Holandię)
Francja miała tereny współczesnej Kanady, do tej pory w niektórych jej częściach mówią po francusku, oraz Luizjanę, którą później Napoleon sprzedał USA.

Tak więc anglicy zajęli amerykę północną, a Hiszpanie i Portugalczycy środkową i południową.
Po dziś dzień nw ameryce południowej językami urzędowymi są Portugalski (Brazylia) i Hiszpański. I to jest właśn ie Ameryka łącińska.

Ogromne znaczenie ma tu fakt głebokiego zaangażowania kościoła katolickiego w nawracanie ludności na ziemiach podbitych przez Hiszpanię i Portugalię, które to kraje były tradycyjnie bardzo silnie katolickie.
Ameryka północna, zajęta przez anglosasów tego nie przeszła, z racjii tego, że anglicy byli zdecydowanie antykatoliccy.