Odpowiedzi

2010-03-04T12:00:34+01:00
Niemcy podzielono na dwa państwa:NRD pod kontrolą ZSRR i związaną z zachodem RFN
BERLIN ZOSTAŁ PODZIELONY NA DWIE CZĘŚCI: ZACHODNIA I WSCHODNIĄ