Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T17:54:46+01:00
ZAD.6

m - pierwotna masa brzoskwiń
80%m - masa wody w tych brzoskwiniach

Obliczam ile zostało wody po wysuszeniu brzoskwiń:
80%m - 75%×80%m = 0,8m - 0,75×0,8m = 0,8m - 0,6m = 0,2m

Obliczam masę brzoskwiń po wysuszeniu:
m - 75%×80%m = m - 0.75×0,8m = m - 0,6m = 0,4m

Obliczam % wody w wysuszonych brzoskwiniach:
0,2m ÷ 0,4m = 2÷4 = 0,5 = 50% - to jest odpowiedź

ZAD.7

w - pierwotne wydatki
80%w - wydatki po usprawnieniu o 20%
75%×80%w - wydatki po usprawnieniu o 25%
45%×75%×80%w - wydatki po usprawnieniu o 55%

0,45 × 0,75 × 0,8w = 0,27w = 27%w - są to wydatki po trzech usprawnieniach
Stąd wynika, że wydatki zmniejszyły się o 73%

ZAD.8

a - podstawa trójkąta równoramiennego
b - ramię trójkąta

Narysowany równoległobo ma boki długości: 3a, b
Zapisuję układ równań:

6a+2b=66
a+2=26

Po rozwiązaniu: a=8, b=9
zatem boki równoległoboku mają długości: 24cm i 9cm

ZAD.9

a - podstawa górna
a+4 - podstawa dolna
Ptrap=50 cm²
½(a+a+4)×5=50
2a+4=20
2a=16
a=8

Ptrójkąta ABO=½(8+4)×3=18
PtrójkątaCDO=½×8×2=8
PtrójkątaBCO=PtrójkątaADO=[50-(18+8)]÷2=24÷2=12 [cm²] -odp.


ZAD.10

a - podstawa górna
b - ramie trapezu
Piszę układ równań:
a+2b+22=52
½(a+22)×h=128