1 Najdłuższa rzeka Azji jest Jagnacy - ma ona 6300 km
Najdłuższa rzeką Europy to Wołga która jest krótsza od Jagnacy az o 2769 km Z kolei Nil będący najdłuższa rzeką Afryki jest o 371 km dłuzszy od Jagnacy Natomiast Amazonka która jest najdłuzsza rzeką Ameryki Północnej jest o 2906 km dłuższa od Wołgi. Wyznacz długości wszystkich rzek i wypisz je od najkrutszej do najdłuzszej.
2. Telewizor kosztuje 4996 zł. Przy kupnie klient możne wpłacić 100 złotych , a resztę w 12 równych ratach . Jaka jest wysokość raty?
3. a) W ciągu godziny w myjni mozna umyć pięć samochodów. Ile czasu potrzeba na umycie w tej myjni 125 samochodów.
b) Umycie samochodu kosztuje 16 złotych z czego 13 zł pochłaniają koszty działalności myjni a reszta - to zysk. Jaki zysk przyniesie umycie 125 samochodów.
c)Ile samochodów należało by umyc aby zysk wynosił co najmniej 2000zł ? Ile czasu zajmie umycie tylu samochodów ?

3

Odpowiedzi

2010-03-04T12:57:54+01:00
1.zad.
Jagnacy-6300km
Wołga-6300km-2769=3531km
Nil-6300+371=6671km
Amazonka-3531+2906=6437km
Wołga,Jagnacy,Amazonka,Nil.
2.
telewizor-4996zl
rata-?
wplata-100zl
4996-100=4896zl
ilosc rat-12
4896:12=408
odp.jedna rata wynosi 408zl.
3.a)125:5=25
b)cena zysku jednego samochodu 3zl
3*125=375
odp:zysk 125 samochodow wynosi 375 zl
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T12:59:00+01:00
1,
JANGCY- 6300 km
WOŁGA- 6300-2769=3531 km
NIL-371+6300=6671 km
AMAZONKA- 2906+3531=6437 km
WOŁGA, JANGCY, AMAZONKA, NIL
2,
(4996-100):12=4896:12=408
3,
a)
1 godz---5 sam.
x---------125 sam
x=125/5=25 godzin
b)
16-13=3 zł- zysk
125*3=375 zł
c)
2000:3=666,6=667 samochodów
60min---5 sam
x---------667
x=667*60/5=8004min=133 godz 24min
2010-03-04T13:09:00+01:00
1.jangcy-6300km;wołga-3531km;nil-6671km;amazonka-6437km
wołga,jangcy,amazonka,nil
2.4996zł-100zł=4896zł÷12=408zł-wysokośc raty
3.a.1h-5 samochodów
125 samochodow÷5 umytych w ciągu 1h=25,czyli 125samochodów umytych zostanie w 25 h
3.b.1samochód -16zł umycie
-13zł usługa,czyli 3zł to zysk
125 samochodow×3zł zysku=375zł zysk od 125 samochodów
3.c.2000zł÷3zł zysku od jednego umytego samochodu ,czyli można umyc 667 samochodów
667samochodów zostanie umytych w ciągu133 h