Napisz wzory sumaryczny i strukturalny tlenku litowca znajdującego się w okresie 3. Podaj nazwę tego tlenku oraz liczbę atomów poszczególnych pierwiastków chemicznych wchodzących w skład cząsteczki tego związku chemicznego.
Wzór sumaryczny i nazwa:
Wzór strukturalny

1

Odpowiedzi

2016-05-24T03:21:02+02:00
Na2O  ;    Na - O - Na  ;  tlenek sodu ; cząsteczka Na2O sklada sie z dwóch atomow sodu i jednego atomu tlenu.
12 3 12