Prztłumaczyc co to moze byc:
-a book with one long story
-something with the daily or weekly news
-something you read weekly or monthly
-someone who writes plays
-somone who writes stories for books
-someone who writes poetry

możliwości:novel,magazine,newspaper,novelist,poet,playwright

3

Odpowiedzi

2010-03-04T13:24:39+01:00
A book with one long story - książka z(jedną) długą historią
something with the daily or weekly news - coś z wiadomościami (dziennymi , tygodniowymi)
something you read weekly or monthly- coś co czytasz czesto( co tydzień , miesięcznik)
someone who writes plays - nie znam dokładnie ale chyba coś .....ktoś kto pisze gra czy coś na to wychodzi..
somone who writes stories for books - ktos kto pisze historie (do, dla książek)
someone who writes poetry - ktoś kto pisze poezję
2010-03-04T13:24:57+01:00
-story książka z jednym wątkiem
-newspaper dziennik lub tygodnik
-magazine tygodnik lub miesięcznik
-screenwriter scenarzysta
-writer pisarz
-poet poeta
2010-03-04T14:12:08+01:00
1) a book with one long story- książka z jedną długą historią

2) something with the daily or weekly news- coś z dziennymi lub tygodniowymi wiadomościami

3) something you read weekly or monthly- coś co możesz czytać tygodniowo lub miesięcznie

4) someone who writes plays- ktoś kto pisze słuchowiska

5) somone who writes stories for books- ktoś kto pisze historie do książek

6) someone who writes poetry- ktoś kto pisze poezję

a) novel- nowela
b)mmagazine- magazyn
c) newspaper- gazeta
d) novelist- nowelista
e) poet- poeta
f) playwright- pisarz słuchowisk

mogę jeszcze połączyć jak chcesz;p
1a
2c
3b
4f
5d
6e