Od pociągu towarowego jedącego z niewielką szybkością ruchem jedn. na stacji odczepiono jeden wagon, który poruszał sie dalej ruchem jed opóxnionym aż zatrzymał sie. w tym czasie skład towarowy poruszał sie nadal takim samym ruchem jednostajnym i przebył w stosunku do drogi przejechanej przez wagon odczepiony: 2x krótszą, czy taką samą, czy 2x dłuższą, czy 4x dłuższą?

1

Odpowiedzi

2009-10-20T19:37:21+02:00
Predkosc odczepionego wagonu wyraza wzor
V²=2as gdzie a-opoznienie s- przebyta droga
stad s=V²/2a
Oblicze czas do zatrzymania ze wzoru
a=V/t→t=V/a

Sklad w tym czasie przebyl droge
s2=Vt=V²/a

s2/s=(V²/a):(V²/2a)=2

ODP.

Sklad przebyl droge 2x dłuższą.

Pozdrawiam

Hans